„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym dla potrzeb ZPER przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu”

       

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym dla potrzeb ZPER przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu”

 

              DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW:

  • PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III OBSZAR D - LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH

DOFINANSOWANIE:  80 000,00 zł

 

  • RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE:  34 684,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  114 684,00 zł

 

Cel zadania: zapewnienie odpowiedniego dostępu do pełni działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i wsparcie w aktywizacji społecznej oraz przede wszystkim bezpieczny dowóz do placówki na zajęcia dzieci i młodzieży, których stan zdrowia i współwystępujące ograniczenia wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności oraz trudności w poruszaniu się transportem publicznym, sytuację rodzinną i miejsce zamieszkania wymagają szczególnej opieki i nie mogą korzystać lub korzystanie z transportu publicznego w postaci komunikacji miejskiej jest znacznie utrudnione.