Absolwenci

Zespół do Spraw Losów Absolwentów zajmuje się monitorowaniem losów absolwentów poprzez bezpośrednie kontakty  z absolwentami i ich rodzicami. Absolwenci zapraszani są na uroczystości, imprezy integracyjne, okolicznościowe organizowane w naszej placówce. Biorą w nich czynny udział, mają możliwość pozytywnie zaprezentować się. Ponadto celem pracy komisji jest wspieranie absolwentów w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez pomoc w zakwalifikowaniu się do udziału w projektach, w zdobywaniu nowych uprawnień zawodowych, odbyciu stażu.

 Lider zespołu - mgr Tatiana Żebrowska