Biologia

Biologia  strona ZPER      8.06.20- 12.06.20

Klasa 5  10.06.20

Temat:   Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z działu V

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 154,155,156,157. Obejrzyj dokładnie rysunki i opisy. Napisz po jednym  zdaniu na temat mchów, paprotników, roślin nagonasiennych  i dwa zdania                                        o roślinach okrytonasiennych.

Następnie wykonaj zadania :  1,2,5,6,10,14 ze strony  158 i 159.  Odpowiedzi zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij.  Masz czas do 15.06.20

Klasa  6

Temat:  Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności  z działu  V.

Przeczytaj test w podręczniku na stronie 143,144. Obejrzyj dokładnie ilustracje i opisy. Sporządź  krótką notatkę  na temat  ptaków i ssaków.

Następnie wykonaj zadania : 1,5,6,7 ze strony  145 . Odpowiedzi  zapisz w zeszycie, prześlij zdjęcie. Masz czas do 15.06.20

 

Klasa 7  8.06.20

Temat:  Choroba –zaburzenie homeostazy.

 1. Dlaczego wykonywanie badan profilaktycznych  pomaga utrzymać zdrowie?
 2. Opisz krótko wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka.
 3. Jakie są przyczyny chorób cywilizacyjnych?
 4. Jakie są drogi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych?

Cel   lekcji:   dowiesz się dlaczego antybiotyki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza?

Przeczytaj tekst w podręczniku, strona 247-252. Postaraj się odpowiedzieć  na zadane pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie, zrób zdjęcia i prześlij.  W razie trudności napisz. Masz czas do 12.06.20.

Klasa 7   10.06.20

Temat:  Jak uniknąć uzależnień?

 1. Opisz w kilku zdaniach  szkodliwe działanie papierosów i alkoholu.
 2. Jakie są skutki zażywania narkotyków?

Cel   lekcji:  dowiesz się  dlaczego trudno wyleczyć się z uzależnień

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 253-256. Postaraj się odpowiedzieć na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie, zrób zdjęcia  i prześlij.  Masz czas do 15.06.20

 

Klasa 8  10.06.20

Temat:   Sprawdzenie wiadomości umiejętności z działu IV.

 

Wykonaj  zadania:  1, 2,3,7 na stronie 171,172  w podręczniku.  Zapisz odpowiedzi w zeszycie i po zrobieniu zdjęć prześlij. Masz czas do 15.06.20

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Biologia  1.06-5.06.20

Klasa 5     3.06.20

Temat:  Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

 1. Jaką  rolę pełnią rośliny okrytonasienne w przyrodzie?
 2. Wymień 5 produktów, których źródłem  są rośliny okrytonasienne.
 3. Podaj cechy budowy wybranego drzewa, krzewu lub krzewinki.

Cel lekcji:   dowiesz się jakie znaczenie mają rośliny okrytonasienne dla człowieka

Przeczytaj tekst z podręcznika, strona 148-153. Obejrzyj ilustracje. Postaraj się odpowiedzieć na pytania i cel lekcji.  Masz czas do 10.06.20.

 

Klasa 6   1.06.20

Temat:  Przegląd i znaczenie ssaków.

 1. Jakie zęby mają ssaki roślinożerne, a jakie ssaki drapieżne?
 2. Jakie jest znaczenie ssaków dla człowieka i w przyrodzie?
 3. Jakie są sposoby  ochrony ssaków?

 

Cel lekcji:dowiesz się,co jest największym zagrożeniem dla ssaków?

Przeczytaj tekst z podręcznika, strona 136-142, obejrzyj ilustracje.  Postaraj się odpowiedzieć na pytania i cel lekcji.  W razie trudności   napisz. Masz czas do 8.06.20

 

Klasa 7    1.06.20

Temat: Sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu układu rozrodczego.

Przeczytaj w podręczniku na stronie 242 zadania 1,3,4 i 5, wybierz właściwe odpowiedzi. Zwróć uwagę  na  polecenia.   W razie trudności możesz  sprawdzić odpowiedź w podręczniku. Prześlij wykonane zadania. Masz czas do 3.06.20.

 

Klasa 7      3.06.20

Temat:   Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.

 1. Dzięki czemu   organizm  znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej?
 2. Co wskazuje , że organizm jest w stanie równowagi wewnętrznej?
 3. Jakie mechanizmy bronią organizm przed przegrzaniem?

 

Cel lekcji:dowiesz się ile wynosi prawidłowa temperatura ciała?

Przeczytaj tekst w podręczniku, strona 245-246, obejrzyj rysunki. Postaraj się odpowiedzieć na pytania. W razietrudności napisz. Masz czas do 8.06.20

 

Klasa 83.06.20

 

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomościz zakresudziału IV.

 

 1. Jakie zasoby  przyrody w większości powinien wykorzystywać  człowiek?
 2. Jakie codzienne działania  przyczyniają się do racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody?
 3. Na czym polega czynna ochrona przyrody?

Cel lekcji  : uświadomisz sobie  w jaki sposób możesz chronić przyrodę

Przeczytaj tekst z podręcznika, strona 169-171.    Postaraj się odpowiedzieć na zadane pytania. Dokonaj oceny swoich wiadomości i umiejętności z działu IV.  Powtórz jeszcze raz ważne Twoim zdaniem treści. Przygotujesz się tym samym lepiej do sprawdzianu, który napiszesz w 10.06.20.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Biologia  25.05-29.05.20

Klasa 5  27.05.20

Temat:  Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

 1. Przedstaw budowę owocu na rysunku i opisz go.  Podaj przykłady owoców  mięsistych                            i suchych /2.
 2. Jakie są sposoby przenoszenia owoców?
 3. Przedstaw  budowę  nasienia rośliny okrytonasiennej  na rysunku i  zaznacz  na nim zarodek, łupinę nasienną, tkankę odżywczą.
 4. Wykonaj doświadczenie,  sprawdź czy woda ma wpływ na kiełkowanie nasion?

Przygotuj dwa słoiki jednakowej wielkości , 5 suchych nasion fasoli, watę, wodę z kranu. Do jednego słoika włóż mokrą watęi połóż na jej powierzchni nasiona fasoli. Do drugiego słoika włóż suchą watę i nasiona fasoli. Pozostaw słoiki na dwa dni w temperaturze pokojowej. Pilnuj , żeby wata nie wyschła. Sprawdź , w którym słoiku wykiełkowały nasiona fasoli. Napisz wniosek.

Cellekcji:dowiesz się w jakich warunkach nasienie może zakiełkować?

 

Skorzystaj z podręcznika ze strony 143-146. Przeczytaj tekst, obejrzyj ilustracje. Spróbuj odpowiedziećna zadane pytania i wykonaćzadania. Masz czas do 3.06.20

 

Klasa 6 25.05.20

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem matki.

 

 1. Wyjaśnij od czego pochodzi nazwa ssaki.
 2. Gdzie żyją ssaki?
 3. Jak zbudowane są ssaki?
 4. Jak rozmnażają się i rozwijają ssaki?

Cellekcji:dowiesz siędo czego ssakom służą kopyta, rogi i pazury

 

Skorzystaj z podręcznikaze strony 131-135. Przeczytaj tekst, obejrzyj ilustracje, postaraj sięodpowiedziećna pytania i cel lekcji. W razie trudności napisz. Masz czas do 1.06.20

 

 

Klasa725.05.20

 

Temat:Higienai choroby układurozrodczego .

 

 1. Jak uniknąć chorób przenoszonych drogą płciową?
 2. Jakim wieku jest najwięcej zachorowań  na raka prostaty?

 

Cellekcji :dowiesz sięjakie mogą być skutkichoróbukładu rozrodczego?

 

Skorzystajz podręcznikaze strony 235- 240. Przeczytaj tekst, obejrzyj ilustracje. Postaraj się odpowiedziećna pytania. Masz czas do 27.05.20

Klasa 7   27.05.20

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu X.

Skorzystaj z podręcznika ze  strony  241.  Przeczytaj tekst podkreśl  najważniejsze Twoim zdaniem informacje.  Sporządź  krótką  notatkę, napisz około 4 zdań. Przygotuj się do sprawdzianu  w dniu 1.06.20.

Klasa   8   27.05.20

Temat:   Sposoby ochrony przyrody.

 1. Jakie są formy obszarowej ochrony przyrody?
 2. Na czym polega ochrona gatunkowa?
 3. Podaj przykłady zwierząt i roślin chronionych w Polsce.
 4. Jak pomagać  zagrożonym gatunkom?

Cel lekcji:dowiesz się dlaczego opracowano sposoby ochrony przyrody

 

Skorzystaj z podręcznika ze strony 157-168, obejrzyj ilustracje. Spróbuj odpowiedzieć na pytaniai cel lekcji masz czas do 3.06.20

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 20.04.20  -22.04.20

Klasa  5

Temat: Cechy paprotników.

 1. W jakim środowisku żyją paprotniki?
 2. Wymień po dwie cechy budowy paproci, skrzypów i widłaków, które umożliwią Ci ich rozpoznanie.
 3. Jakie znaczenie mają paprotniki w przyrodzie?

Cel:

dowiesz się jakie są dowody życia paprotników na Ziemi miliony lat temu

(odpowiedz na cel lekcji)

 

Przeczytaj tekst w podręczniku strony 121-128. Postaraj się pisemnie odpowiedzieć na pytania i poleceniazapisane wyżej. Wykonaj rysunek wybranego przez siebie paprotnika .

Prześlij wykonane zadania. Masz czas do 29.04.20.

  klasa 6      20.04.20

Temat:  Przegląd  i znaczenie gadów.

1.Jakie znasz grupy gadów, która z nich nie występuje w Polsce?

2. Jakie znaczenie mają gady w przyrodzie i dla człowieka?

3. Co zagraża gadom i jak można je chronić?

Cel : dowiesz się dlaczego gady są pożyteczne

Skorzystaj  z  podręcznika  strona 107-111. Obejrzyj filmik:

https://www.dailymotion.com/video/xb8c1h.  Postaraj się odpowiedzieć  na pytania .

Masz czas do 27.0420

  klasa 7         20.0420

Temat:   Ucho- narząd słuchu  i równowagi.

 1. Z jakich części  zbudowane jest ucho?
 2. Jak to się dzieje , że słyszymy?
 3. Co w uchu jest narządem równowagi?

Cel:   dowiesz się jaką rolę odgrywa słuch w Twoim życiu

Skorzystaj z podręcznika  strona 200-202. Uważnie przeczytaj test, obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania. W razie problemów, napisz  do mnie. Masz czas  do 22.04.20

 

 

Klasa 7  22.04.20

Temat:  Higiena oka i ucha.

 1. Jak chronić  oczy przed zbyt jasnym światłem?
 2. Wyjaśnij  jak korygujemy   wady wzroku  krótkowzroczność i dalekowzroczność.
 3. Jak chronimy  oczy  przed  chorobami,  jaskrą i zaćmą?
 4. Jaki jest wpływ hałasu na zdrowie człowieka?

Cel: dowiesz się jakie powinny panować  warunki  w pokoju, żeby się dobrze wyspać.  Co robisz przed snem, żebyś się dobrze wyspał/a?

(odpowiedz na pytanie)

Skorzystaj z podręcznika  strony 203-207.  Odpowiedz na pytania.  Zapoznaj się również z materiałem n a tej stronie :  https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-oczy-i-uszy/D2TW9p3HF

Termin wykonania zadań  27.04.20

 

klasa 8     22.04.20

Temat:  Różnorodność biologiczna.

 1. Co to jest różnorodność biologiczna?
 2. Jakie są  poziomy różnorodności biologicznej?
 3. Opisz  ekosystem leśny w Polsce.
 4. Opisz różnorodność  gatunkową w Polsce.

Cel: dowiesz się  jakie ekosystemy w Polsce  odznaczają się największą różnorodnością gatunkową

Przeczytaj tekst w podręczniku  strona 137-139. Spróbuj odpowiedzieć  na pytania.

Obejrzyj filmik, pomoże Ci odpowiedzieć na pytania. Termin wykonania zadania  29.04.20

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 11.05-15.05.20

Klasa 5   13.05.20

Temat: Znaczenie roślin nagonasiennych.

 1. Jaka rolę pełnią rośliny nagonasienne w przyrodzie?
 2. Jaką rolę pełnią rośliny nagonasienne dla człowieka?

Cel lekcji:dowiesz się dlaczego rośliny nagonasiennezapobiegająpowodziom

 

Skorzystaj z podręcznika ze strony 133, 134, 135, 136. Przeczytaj tekst, obejrzyj ilustracje. Sporządźnotatkę w formie graficznej. Naśrodku kartki A4 umieść napis: rośliny nagonasienne.Użyj pisaków, kredek, ołówka. Stosuj rysunki, hasła, strzałki. Zapisz w ten sposóbnajważniejsze dla Ciebie informacjedotyczące znaczenia roślin nagonasiennychw przyrodzie i dla człowieka. Masz czasdo 20.05.20

 

Klasa 6   11.05.20

Temat:  Ptaki- kręgowce zdolne do lotu.

 1. Dlaczego ptaki mogą żyć na wszystkich kontynentach?
 2. W jaki sposób ciało ptaków jest przystosowane do lotu?
 3. Jak rozmnażają się ptaki?
 4. Jak ptaki opiekują się potomstwem?

Cel: dowiesz sięjak potomstwem opiekują się gniazdowniki i zagniazdowniki?

 

Skorzystajz podręcznika ze strony 119-124 , przeczytaj tekst, obejrzyj ilustracje. Zastanów się jakiej udzielisz odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Postaraj się udzielić odpowiedziw miarę możliwości krótkie, ale wyczerpujące. Masz czas do 18.05.20

Klasa 7    11.05.20

Temat: Budowa i rola żeńskiego układu rozrodczego.

 1. Jakie funkcje pełni żeński układ  rozrodczy?
 2. Jakie narządy  płciowe wewnętrzne tworzą żeński  układ  rozrodczy?
 3. Jakie cechy ma komórka jajowa?  Wykonaj rysunek  (podręcznik strona219)

Cel:dowiesz sięjakielementżeńskiego układu rozrodczegobierze udział wrozmnażaniu człowieka

Skorzystajz podręcznika ze strony 218-220 , obejrzyj uważnie ilustracje.Postaraj się odpowiedzieć na pytania. Zastanów się, co sprawiło Ci największą trudność?

Swoje wiadomości i umiejętności możesz poszerzyćzapoznając się z tekstem z poniższej strony: https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o.

 

Masz czas do 13.05.20

 

Klasa7      13.05.20

Temat:  Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

 1. Dlaczego kobiety miesiączkują?
 2. Ile czasu żyją plemniki, a ile komórka jajowa?
 3. Jakie fazy występują w cyklu miesiączkowym?

Cel lekcji : dowiesz sięile dni trwa przeciętnie cykl miesiączkowy ?

 

Skorzystaj zpodręcznikaze strony221-223. Obejrzyj ilustracje, postaraj się odpowiedzieć na pytania i cel lekcji.Napisz , które z nich sprawiło Ci najwięcej trudności?Masz czas do 18.05.20

Klasa 8    13.05.20

Temat:   Wpływ człowieka na różnorodność roślin i zwierząt.

 1. Jakie są  przyczyny degradacji  gleby?
 2. W jaki sposób człowiek przyczynia się do niszczenia siedlisk?
 3. Jakie mogą być skutki   wprowadzania  obcych gatunków?

Cel lekcji:dowiesz się jakich gatunków w wyniku działalności człowiekajuż nie zobaczysz

 

Skorzystaj z podręcznika ze strony147-151. Przeczytaj tekst i obejrzyj ilustracje. Postaraj się odpowiedzieć na pytania i cel.Napisz, które z pytań sprawiło Ci największą trudność.Masz czas do 20.05.20

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Biologia strona  27.04-30.04.20

Klasa 5  29.04.20

Temat:   Cechy roślin nagonasiennych.

 1. Jak dzielimy  rośliny nasienne?
 2. Do czego służy roślinom nagonasiennym kwiat i nasienie?
 3. Jakie rośliny należą do nagonasiennych?
 4. Jakie są  cechy roślin nagonasiennych?
 5. Jak są zbudowane rośliny nagonasienne?

Cel: dowiesz sięjak zrobić krótką i pomocną notatkęza pomocą rysunku

 

Przeczytaj tekst z podręcznika strony129-131. Obejrzyj ilustracje.

Wykonajnotatkę w formie rysunku .Użyj pisaków, kredek, ołówka. Stosujrysunki, hasła, strzałki. Zapisz w ten sposóbnajważniejsze dla Ciebie informacjedotyczące roślin nagonasiennych. Odpowiedz na powyższe pytania i wykorzystajdo notatki.

 

Klasa 6  27.04.20

Temat:   Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  z działu IV.

 1. Co  rybom pomaga żyć  w wodzie?
 2. Co  płazom   umożliwia  życie w wodzie i na lądzie?
 3. Co  gadom  umożliwia  życie na lądzie?

Cel:utrwalisz wiadomości i umiejętnościdotyczące życia ryb, płazów i gadów

 

Skorzystaj z podręcznika ze strony 112-113.Odpowiedz na pytania.

Obejrzyj filmiki.Wykonajnotatkę w formie rysunku o wybranej grupie zwierząt.Użyj pisaków, kredek, ołówka. Stosuj, rysunki, hasła, strzałki. Zapisz w ten sposóbnajważniejsze dla Ciebie informacjedotyczące wybranej grupy zwierząt.

Ryby

               https://www.youtube.com/watch?v=DiFfEFRlics

Płazy

https://www.youtube.com/watch?v=9eJEvH7m3Tc

Gady:

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Is2vFgxmE

Macie czas do 4 maja 2020. Pozdrawiam

Biologia  7 27.04.20

Temat:  Znaczenie  zmysłów:   powonienia, smaku i dotyku.

 1. Jaką rolę odgrywa zmysł węchu  w życiu człowieka?
 2. W jaki sposób wyczuwamy smak?
 3. Jakie wrażenia zmysłowe są odbierane przez skórę?

Cel:dowiesz się dzięki jakim zmysłomniewidomiuczą się czytać (odpowiedz na pytanie)

Skorzystaj z podręcznika, strony 208-210.

Odwiedź wskazaną stronę. Obejrzyj rysunki.Wykonajdoświadczenie 2 ,odszukaj drogę

w labiryncie.

https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DHTWGaxHD

 

Biologia 7  29.04.20 

klasa 7

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o narządach zmysłów.

Obejrzyj filmik

https://www.youtube.com/watch?v=tnP4kWZVdx8

Wykonaj ćwiczenia zaproponowane w filmiku. Napisz  co Ci się najbardziej podobało.

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 211. Podkreśl  ołówkiem   dwa  najważniejsze zdania dotyczące narządu wzroku, dwa zdania dotyczące narządu słuchu i po jednym zdaniu o pozostałych narządach zmysłów.  Przygotuj się do sprawdzenia wiadomości z zakresu narządów zmysłów. Następne zajęcia 4.05.20

Biologia 8 29.04.20

Temat:  Różnorodność  biologiczna  w Polsce.

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=pjrrk-VcBZU

Sporządźkrótką notatkę na podstawie obejrzanego filmiku.

Gdzie rozgrywa się akcja filmu?

Kim są główni bohaterowiefilmu?

Co Cię najbardziej zaciekawiło w filmie?

Postaraj się odpowiedziećna pytania. Masz czas do 5.05.2020. W razie problemów napisz.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Biologia 20.04.20  -22.04.20

Klasa  5

Temat: Cechy paprotników.

 1. W jakim środowisku żyją paprotniki?
 2. Wymień po dwie cechy budowy paproci, skrzypów i widłaków, które umożliwią Ci ich rozpoznanie.
 3. Jakie znaczenie mają paprotniki w przyrodzie?

Cel:

dowiesz się jakie są dowody życia paprotników na Ziemi miliony lat temu

(odpowiedz na cel lekcji)

 

Przeczytaj tekst w podręczniku strony 121-128. Postaraj się pisemnie odpowiedzieć na pytania i poleceniazapisane wyżej. Wykonaj rysunek wybranego przez siebie paprotnika .

Prześlij wykonane zadania. Masz czas do 29.04.20.

  klasa 6      20.04.20

Temat:  Przegląd  i znaczenie gadów.

1.Jakie znasz grupy gadów, która z nich nie występuje w Polsce?

2. Jakie znaczenie mają gady w przyrodzie i dla człowieka?

3. Co zagraża gadom i jak można je chronić?

Cel : dowiesz się dlaczego gady są pożyteczne

Skorzystaj  z  podręcznika  strona 107-111. Obejrzyj filmik:

https://www.dailymotion.com/video/xb8c1h.  Postaraj się odpowiedzieć  na pytania .

Masz czas do 27.0420

  klasa 7         20.0420

Temat:   Ucho- narząd słuchu  i równowagi.

 1. Z jakich części  zbudowane jest ucho?
 2. Jak to się dzieje , że słyszymy?
 3. Co w uchu jest narządem równowagi?

Cel:   dowiesz się jaką rolę odgrywa słuch w Twoim życiu

Skorzystaj z podręcznika  strona 200-202. Uważnie przeczytaj test, obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania. W razie problemów, napisz  do mnie. Masz czas  do 22.04.20

 

 

Klasa 7  22.04.20

Temat:  Higiena oka i ucha.

 1. Jak chronić  oczy przed zbyt jasnym światłem?
 2. Wyjaśnij  jak korygujemy   wady wzroku  krótkowzroczność i dalekowzroczność.
 3. Jak chronimy  oczy  przed  chorobami,  jaskrą i zaćmą?
 4. Jaki jest wpływ hałasu na zdrowie człowieka?

Cel: dowiesz się jakie powinny panować  warunki  w pokoju, żeby się dobrze wyspać.  Co robisz przed snem, żebyś się dobrze wyspał/a?

(odpowiedz na pytanie)

Skorzystaj z podręcznika  strony 203-207.  Odpowiedz na pytania.  Zapoznaj się również z materiałem n a tej stronie :  https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-oczy-i-uszy/D2TW9p3HF

Termin wykonania zadań  27.04.20

 

klasa 8     22.04.20

Temat:  Różnorodność biologiczna.

 1. Co to jest różnorodność biologiczna?
 2. Jakie są  poziomy różnorodności biologicznej?
 3. Opisz  ekosystem leśny w Polsce.
 4. Opisz różnorodność  gatunkową w Polsce.

Cel: dowiesz się  jakie ekosystemy w Polsce  odznaczają się największą różnorodnością gatunkową

Przeczytaj tekst w podręczniku  strona 137-139. Spróbuj odpowiedzieć  na pytania.

Obejrzyj filmik, pomoże Ci odpowiedzieć na pytania. Termin wykonania zadania  29.04.20

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

...........................................................................................................

Biologia 4  strona ZPER   w okresie  15.04-17.04.20

Klasa 5      15.04.2020

Temat:  Utrwalenie wiadomości  o mchach.

Wykonaj  plakat   o mchach.  Możesz  wykonać rysunek,  posłużyć  się symbolami,  zastosować strzałki, użyć  różnych kolorów, napisać  odpowiedź.  Koniecznie zamieść  na plakacie  odpowiedzi na poniższe pytania.

 1. Gdzie spotkasz mchy?
 2. Jakie zwierzęta żyją wśród mchów?
 3. Jakie zwierzęta  spożywają mchy?
 4. Do czego człowiek wykorzystuje torfowce?
 5. W jaki sposób mchy zmniejszają ryzyko powodzi?

Skorzystaj z podręcznika    strona  115  -  120,  lub   e-podręcznika  : http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Puls-Zycia_[kl_5][pr_2018]/?_ga=2.144948212.1133361315.1586878699-496902033.1504039103#p=25

https://www.nowaera.pl/puls-zycia-klasa-5-podrecznik-do-biologii-dla-klasy-piatej-szkoly-podstawowej,sku-064602

               Termin wykonania zadania 21.04.20

 

     klasa 7     15.04.20

Temat:    Budowa i działanie narządu wzroku.

 1. Jakie zmysły wyróżniamy u człowieka?
 2. Co tworzy aparat ochronny oka i jakie pełni zadania?
 3. Przedstaw na rysunku  budowę gałki ocznej. Zaznacz na rysunku wybranymi przez siebie kolorami  z jednej strony  rogówkę, tęczówkę, źrenicę, soczewkę, ciało szkliste. Z drugiej strony koła  błony; siatkówkę , naczyniówkę, twardówkę, plamkę i  nerw wzrokowy.
 4. Jak powstaje obraz ?

Przedstaw nauproszczonymrysunku( drzewo,koło , linie przecinające się drzewo na siatkówce)strona198. Jakie zauważyłeś zmiany ?

Cel:dowiesz się jaki obraz powstaje na siatkówce

Skorzystaj z podręcznika strony 195-199. Do rysunków skorzystaj z tego linku:

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna

Termin wykonania 20.04.20

 

Biologia  klasa 8         15.04.20

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z działu  III

Na ostatniej lekcji powtórzyliśmy wiadomości  z ekologii. Wykonaliście  zadania powtórkowe.

Dzisiaj proszę o wykonanie zadań  sprawdzających Waszą  wiedzę i umiejętności. Skorzystajcie  z podręcznika  i wykonajcie  zadania ze  strony 133 zadanie 4 i 6  oraz ze strony 134 zadanie 10.

Dla osób , które nie mają podręcznika:

 http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Puls-Zycia_[kl_8][pr_2018]/#p=6

Prześlij odpowiedzi. Macie  czas do 22.04.20.

------------------------------------------------------------------------------

Biologia  6-08.04.20

Klasa 5

Temat:  Cechy i znaczenie mchów.

 1. Gdzie rosną mchy?
 2. Jak zbudowane są mchy  ?
 3. Jak rozmnażają się mchy?
 4. Jakie jest znaczenie mchów?

Cel:dowiesz się dlaczego mchy są organizmamipionierskimi

Skorzystaj z podręcznika strony od 115-120

Klasa 6

Temat:   Gady kręgowce, które opanowały ląd.

 1. Gdzie żyją gady? (strona 103)
 2. Jak gady są przystosowane do życia na lądzie? ( strona  104)
 3. Jak przebiega rozwój gadów? ( strona  105)

Cel : dowiesz się jakie zwierzęta należą do gadów

Klasa 7

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  z zakresu  układu nerwowego.

 1. Jakie zadania  pełni    ośrodkowy układ nerwowy?
 2. Jaka rolę pełni obwodowy układ nerwowy?
 3. Podaj przykłady  odruchów bezwarunkowych i warunkowych/3.

Cel:   utrwalisz wiadomości i umiejętności z  zakresu układu nerwowego

Skorzystaj z podręcznika ze strony 190.

Temat: Sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu układu nerwowego.

Skorzystaj z podręcznika ze strony 191 i 192.

Wykonaj zadania 8, 10, 11,12,13.

Prześlij odpowiedzina pocztę elektroniczną na adresbaumgart.jolanta13@wp.pl

Klasa 8

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu III

 1. Czym zajmuje się ekologia?   ( strona 129)
 2. Na czym polega  konkurencja, drapieżnictwo  i  pasożytnictwo wśród organizmów? (strona 130)
 3. Ułóż łańcuch pokarmowy , w którym występują producenci i konsumenci.  (strona 131)

Cel: utrwalisz wiadomości z zakresu ekologii

 1. Wykonaj rysunek dowolnego ekosystemu, w którym znajdą się elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. (strona  131)

Biologia  (30.03- 3.04.2020)

Biologia klasa 5

Temat:  Sprawdź swoje wiadomości umiejętności z zakresu  roli tkanek i organów rośliny.

Wykonaj zadania z podręcznika ze strony 112 zadanie 3, 4 i 5. Zapisz je w zeszycie i  udziel odpowiedzi. 

Termin wykonania  8.04.2020

Biologia klasa 6

Temat:  Przegląd i znaczenie płazów

 1. Jakie możemy podzielić płazy ze względu na budowę?
 2. Jakie płazy żyją w Polsce?
 3. Jakie jest znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka?

Cel: dowiesz się w jaki sposób chronimy płazy

Biologia klasa 7

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.

 1. Co to jest stres?
 2. Jak radzić sobie ze stresem?
 3. Jakie są objawy depresji   i jak jej zapobiegać?

Zadanie dodatkowe:

Napiszjakąrolę odgrywa sen w życiu człowieka?

Przedstawswój plan dnia, wykaż ile godzin przeznaczasz na dzień.

Cel: dowiesz się jakie znaczenie dla zdrowia człowieka ma sen

Skorzystaj z podręcznika strony: 185-189.

Termin wykonania;6.04.20

Temat:   Obwodowy układ nerwowy. Odruchy.

 1. Z czego składa się obwodowy układ nerwowy?
 2. Jakie wyróżniamy rodzaje nerwów?
 3. Co to jest odruch?
 4. Podaj przykłady 3 odruchów bezwarunkowych?

Cel: dowiesz się jakie czynności człowiek wykonuje automatycznie

Zadanie dodatkowe:

1.Przedstaw graficznie łuk odruchowy

2. Napisz jakie odruchy warunkowe nabyłeś w ciągu życia./3

Biologia  klasa 8

Temat:   Materia i energia w ekosystemie.

 1. Jakie organizmy należą do producentów?  125
 2. Jakie organizmy należą do konsumentów ?  125
 3. Jakie organizmy należą do destruentów?  126
 4. Na czym polega krążenie materii w przyrodzie?  127

 

Zadanie dodatkowe:

Przedstaw w formie graficznejprzepływ energii.

Cel:dowiesz sięjak energia przepływa w ekosystemie

Skorzystaj z podręcznikastrony 125-128

Termin wykonania :7.04.2020
Drodzy uczniowie

Jeszcze nie wszyscy potwierdzili udział w zajęciach proszę o kontakt

Adres mailowy :baumgart.jolanta@zper.pl

lub telefon 694 013 443 pozdrawiam

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Witam  Was podaję tematykę na najbliższy tydzień (23-27.03.2020)

Klasa 5

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  z działu IV.

Należy z podręcznika ze strony 110  i 111 przeczytać  treści, proszę zwrócić  szczególną uwagę

 na punkt 2,3 i 4. Dalej  wykonać zadania w zeszycie  2,4 i 5 ze strony 112.

Klasa 6

Temat:  Płazy- zwierzęta wodno-lądowe.

Należy przeczytać uważnie tekst  ze strony 93-96.

Pisemnie odpowiedzieć  na pytania:

 1. Dlaczego płazy nazywamy zwierzętami wodno-lądowymi?
 2. Z jakich części ciała zbudowane jest ciało żaby moczarowej?
 3. Jakie są etapy rozwoju żaby trawnej?

Klasa 7

Temat:   Budowa i rola układu nerwowego

Należy przeczytać  tekst w podręczniku ze strony 173 do 176. Odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Jak dzielimy układ nerwowy?
 2. Jaka role pełnia nerwy w układzie nerwowym?
 3. Jak komórki nerwowe komunikują się między sobą?

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.

Należy przeczytać  tekst z podręcznika ze strony 172 do 180.

Pisemnie odpowiedz na pytania:

 1. Jak dzielimy mózgowie?
 2. Jakie są zadania mózgu?
 3. Wykonaj rysunek mapy mózgu i zaznacz płaty mózgu.

Klasa 8

Temat:  Zależności pokarmowe.

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika ze strony 121-124 odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania.

 1. Co to są zależności pokarmowe organizmów?
 2. Co to jest łańcuch pokarmowy?
 3. Podaj przykłady łańcucha pokarmowego  ./3

Zachęcam Was do korzystania z Internetu w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności ,

z platformy edukacyjnej e-podręczniki , w razie trudności ze zrozumieniem tematu proszęo kontakt telefoniczny690-013-443 lub drogą elektroniczną joba13@wp.pl . Pozdrawiam.

----------------------------------------------------------------------------------

Zapraszam uczniów szkoły podstawowej  do samodzielnej pracy  w formie  przeczytania  tematu w podręczniku i  zrobienia krótkiej notatki.  Zachęcam też do korzystania z platformy internetowej E-podręczniki  biologia. Pytania należy kierować na adres  joba13@wp.pl

Biologia klasa 5

Temat:  Liść –wytwórnia pokarmu   strona 106-109

Zadanie dodatkowe wykonaj rysunki rodzaje liści, budowa zewnętrzna liścia

Biologia klasa 6

Temat:   Przegląd i znaczenie ryb  strona 87- 92

Biologia klasa 7

 Temat:  Zaburzenie funkcjonowania układu dokrewnego  strona 170-173

Biologia klasa 8

Temat:  Czym jest ekosystem?  Strona 116-120

Wszystkim życzę zdrowia. Pozdrawiam Jolanta Baumgart