Dobre praktyki

Co to są dobre praktyki? Mianem dobrej praktyki określamy działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu, przez inne osoby. Pokażemy, że w naszej Placówce wielokrotnie mamy do czynienia z "dobrymi praktykami". 

- projekt międzyszkolny "Komunikacja Kluczem Integracji"

- festyn integracyjny "Iskierka Radości"

- "Mali Odkrywcy" 

- profile w Szkole Przysposabiającej do Pracy

- Gwiazdkowe zawody pływackie

- Szkolny Olimpijczyk

- Przegląd Teatralny 

- międzyszkolny Rajd rowerowy z Olimpijczykiem

- Dzień Matki i Ojca

- Wesoła przerwa

- Grudziądzki turysta

- Dzień Niepełnosprawnych

Wszystkie działania mają wieloletnią tradycję i pomagają tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi naszych dzieci.

Festyn Integracyjny "Iskierka Radości"