Doradztwo zawodowe

Zadania Zespołu nauczycieli ds. Doradztwa zawodowego:

  1. Planowanie działań:
  • opracowanie harmonogramu pracy
  1. Koordynowanie działań:
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie różnych materiałów, informacji z zakresu orientacji zawodowej
  1. Współpraca z podmiotami współdziałającymi (specjalistami, nauczycielami, rodzicami),
  2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
  • organizacja zajęć praktycznych w zakładach pracy,
  • organizacja wycieczek zawodoznawczych,
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji m.in. Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołami Zawodowymi, Cechem Rzemiosł Różnych.

 

Zespół Doradztwa Zawodowego

mgr Beata Tadajewska – lider