Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne w ZPER w Grudziądzu

           

Nazwa zadania: „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne w ZPER w Grudziądzu”

 

DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH OBSZARU B  - „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

DOFINANSOWANIE: 99 158,72  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 198 317,45 zł

Zakres zadania:

  • dostosowanie trzech pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek) do osób niepełnosprawnych,
    w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdujących się na parterze i I, II piętrze w budynku placówki;
  • zaadaptowanie pomieszczeń (dotychczasowych części sal) na pomieszczenia higieniczno-sanitarne na parterze budynku i wyodrębnienie przejścia dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • wykonanie dojścia zewnętrznego do budynku – utwardzenie nawierzchni i ułożenie kostki polbruk wraz z wyprofilowaniem umożliwiającym poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Realizacja tego zadania umożliwia uczniom niepełnosprawnym odpowiednie i bezpieczne korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz zapewnia dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach. Dzięki zrealizowaniu tego projektu w sposób planowy
i kompleksowy likwidowane są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a placówka coraz szerzej umożliwia dostęp do udzielanego wsparcia, edukacji i rewalidacji.

Zadanie realizowane w roku 2019.