Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dziś wszyscy świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej  oraz z dumą przecinaliśmy wstęgi otwarcia  oddziałów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Nr1  oraz  Sali  Integracji Sensorycznej.

Nowo otwarta sala SI określana jest mianem „naukowej zabawy”, gdyż poprzez  przyjemną i interesującą zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego. Zajęcia w sali SI pozwolą naszym uczniom na wszechstronny i harmonijany rozwój oraz dadzą wiele radości i zadowolenia. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc w utworzeniu naszej sali SI Stowarzyszeniu "Otwarte serca" OPP w Grudziądzu oraz Państwu Dorocie i Piotrowi Wutkowskim oraz Marii i Mieczysławowi Wutkowskim.

Dzięcięca radość i uśmiech podczas korzystania  z sali SI będzie nam przypominała o Państwa wielkim sercu i hojności.

Otwarcie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego jest szczególne, gdyż uczniowie otrzymują większe wsparcie i mogą rozwijać zachowania społeczne oraz korzystać z różnorodnych terapii w większym wymiarze godzin. Uczniowie uczą się wsółpracy w grupie oraz korzystają ze specjalistycznej rewalidacji w dążenie do maksymalnej możliwej samodzielności.