Edukacja dla bezpieczeństwa

EDB klasa VIIIA 08.06.2020

Temat: Choroby cywilizacyjne

Notatka w zeszycie

1.Główne choroby cywilizacyjne.

2.Główne przyczyny chorób cywilizacyjnych.

3.Wpływ stresu na zdrowie.

4.Działania łagodzące skutki stresu.

5.Objawy: depresji, anoreksji i uzależnień behawioralnych.

6.Sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Proszę przeczytaj, podręcznik s. 129 - 137

 Wykorzystaj dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Zadanie domowe  Opracuj  w zeszycie  punkty notatki

-------------------------------------------------------------------

EDB klasa VIII 01.06.2020

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

Proszę przeczytaj, podręcznik s. 120 – 128

Zapisać w zeszycie:

 1. Zdrowie i jego rodzaje.
 2. Czynniki mające wpływ na zdrowie.
 3. Zachowanie prozdrowotne.
 4. Zachowania ryzykowne.
 5. Zapotrzebowanie na sen i energię.
 6. Zdrowe odżywianie.
 7. Wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu.

Zadanie domowe:

Opracuj dla siebie odpowiednie zalecenia żywieniowe.

Podaj skutki zachowań ryzykownych oraz zaniedbywania zachowań prozdrowotnych.

Wymień, które z twoich zachowań i nawyków warto zmienić, aby służyły zdrowiu?

Wykorzystaj dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Proszę przesłać  do sprawdzenia:  murawskabakacz.grazyna@zper.pl

----------------------------------------------------------------

EDB klasa VIII 25.05.2020

Temat: Inne groźne przypadki

Proszę przeczytaj, podręcznik s. 109 – 118

Zapisać w zeszycie:

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku:

 • zadławienia
 • zawału serca
 • udaru mózgu
 • napadu padaczkowego
 • ciała obcego w oku
 • zatrucia
 • tonięcia
 • porażenia prądem
 • ukąszenia
 • użądlenia?

Jak zapobiec zadławieniom u dzieci?

Zadanie domowe: Opracuj rady dla opiekunów dzieci, jak zapobiegać zadławieniom u ich podopiecznych?

Opisz zasady bezpieczeństwa ratownika podczas udzielania pomocy osobom tonącym  i porażonym prądem

Wykorzystaj dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Proszę przesłać  do sprawdzenia:  murawskabakacz.grazyna@zper.pl

----------------------------------------------------

EDB   18.05.2020

Temat: Oparzenia i odmrożenia

Notatka w zeszycie:

1. Zagrożenia dla zdrowia i życia powodowane przez oddziaływanie na organizm człowieka wysokiej i niskiej temperatury.

2. Sytuacje, w których najczęściej dochodzi do oparzeń i wychłodzenia organizmu lub odmrożenia.

3. Najczęstsze okoliczności wystąpienia udaru oraz typowe jego objawy.

4. Okoliczności i objawy oparzeń chemicznych ( substancje żrące.np.: akumulatory samochodowe, pracownia chemiczna, zakłady przemysłowe, niektóre artykuły chemii gospodarczej, środki ochrony roślin).

Proszę przeczytaj, podręcznik s. 104 - 108

 Wykorzystaj dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Zadanie domowe  Opracuj i zapisz w zeszycie instrukcję dla domowników, jak unikać oparzeń termicznych i oparzeń środkami chemicznymi.

Opisz, w jaki sposób udzielisz pierwszej pomocy osobie, która pracowała przez kilka godzin na słońcu, ma bóle i zawroty głowy oraz podwyższoną temperaturę ciała.

Proszę przesłać  do sprawdzenia:  murawskabakacz.grazyna@zper.pl

-----------------------------------------------------------

EDB   11.05.2020

Temat: Złamania i zwichnięcia

Notatka w zeszycie:

1.Czym różni się złamanie od zwichnięcia i skręcenia?

2.Typowe objawy kości i stawów.

3.Sposoby unieruchamiania złamanych kończyn  oraz zwichniętych lub skręconych stawów.

4.Sposób zakładania temblaka z chusty trójkątnej oraz wykorzystanie dostępnych materiałów.

5.Urazy kręgosłupa:

- typowe objawy, np.: silny ból, porażenie czuciowo – ruchowe kończyn, utrata przytomności;

- pierwsza pomoc:  wezwij pogotowie ratunkowe,  zapobiegaj wszelkim ruchom, nie przenoś z miejsca zdarzenia ( wyjątkiem są okoliczności, które zagrażają życiu) , towarzysz poszkodowanemu.

Proszę przeczytaj, podręcznik s. 99- 103

 Wykorzystaj dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Zadanie domowe  Napisz, jak unikać urazów i zranień w : domu, szkole oraz przy uprawianiu sportu?

Proszę przesłać  do sprawdzenia murawskabakacz.grazyna@zper.pl

-----------------------------------------------------------------------------

EDB 4.05.2020

Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków 

Proszę przeczytać s.95-98

Notatka w zeszycie

1.Rana to miejsce przerwania powłok i tkanek miękkich organizmu.

2. Krwotok to gwałtowna utrata krwi w wyniku choroby albo doznanych urazów.

3. Krew żylna a krew tętnicza.

4. Rodzaje opatrunków:

- osłaniający,

- uciskowy.

5. Inne zranienia:

- rany pleców i klatki piersiowej,

- krwotok z dróg oddechowych,

- krwotok z żołądka,

- krwotok z nosa,

- rany brzucha,

- obrażenia głowy.

Pamiętaj: przez kontakt z krwią poszkodowanego przenosi się wiele groźnych chorób, dlatego przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy należy założyć jednorazowe rękawiczki.

Praca samodzielna

s.98 ćw.1,2,3

1.Wymień rodzaje opatrunków, które można zastosować na rany ( przy małym krwawieniu i przy krwotoku).

2. Podaj etapy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, która ma krwotok z nosa.

3. Wymień trzy  środki zastępcze, które można użyć przy tamowaniu krwotoku.

Proszę wykorzystać dostępne informacje i wiadomości z: np. encyklopedii zdrowia, własnych doświadczeń, Internetu ( teoria, filmiki pokazowe, gdzie uczestniczą ratownicy medyczni).

Proszę przesłać wykonane trzy zadania – praca samodzielna- do sprawdzenia murawskabakacz.grazyna@zper.pl

------------------------------------------------------

EDB klasa VIII 27.04.2020

Temat: Apteczka pierwszej pomocy

Proszę przeczytać – podręcznik s. 92 – 94.

Notatka w zeszycie

 1. Do udzielania pierwszej pomocy jest potrzebna apteczka pierwszej pomocy, szczególnie w przypadku zranień.
 2. Podstawowe rodzaje apteczek:

- samochodowa,

- indywidualna,

- turystyczna,

- zakładowa,

- domowa.

 1. Każda apteczka wyposażona powinna być w środki:

- opatrunkowe,

- ochrony osobistej,

- trwałe.

Praca samodzielna

 1. Napisz, wykorzystując swoje obserwacje, gdzie w Twojej szkole znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
 2. Wykonaj ćwiczenia: 1, 2,3 s.94 i prześlij do sprawdzenia

Murawskabakacz.grazyna@zper.pl

------------------------------------------------------

20.04.2020 EDB kl. VIII

Temat: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Proszę przeczytać s.85-91

Notatka w zeszycie:

1.Nagłe zatrzymanie krążenia.

2.Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

3.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci.

4. Resuscytacja z wykorzystaniem AED

Proszę wykonać ćwiczenia „ Sprawdź, czy potrafisz” s. 91 ćw.1,2,3,4 i przesłanie do sprawdzenia murawskabakacz.grazyna@zper.pl

--------------------------------------------------------------------

6.04.2020
Temat:Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
Proszę przeczytać -  podręcznik s. 80- 84
Wynotować najważniejsze rzeczy - notatka uczniowska
Zadanie domowe s.84 ćw.3,4
murawskabakacz.grazyna@zper.pl

----------------------------------------------------------------

klasa 8

Temat: Zasady udzielania pomocy osobie nieprzytomnej
1. Sprawdź czy jest bezpiecznie.
2. Sprawdź stan świadomości poszkodowanego.
3. Oceń stan poszkodowanego.
4. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

Ważne -
ocena stanu poszkodowanego według schematu ABC polega na sprawdzeniu:
A - drożność dróg oddechowych,
B - obecność oddechu,
C - stan układu krążenia.
Praca samodzielna
Wypisz objawy omdlenia

Pozdrawiam
Grażyna Murawska - Bakacz