Elementy terapii behawioralnej

Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji wymaga od nauczyciela szczególnego podejścia. Dla każdego ucznia przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, z każdym dzieckiem pracuje się  indywidualnie, dobierając odpowiednie metody i form pracy.  Podczas  zajęć  wykorzystujemy kilka podstawowych zasad, które oparte są na podwalinach terapii behawioralnej. Przed wszystkim:

  • zasada małych kroków,
  • stopniowania trudności oraz
  • wydawania prostych poleceń
  • wzmacniania zachowań pożądanych przez nauczyciela.

Podczas zajęć dzieci zbierają żetony które w konsekwencji dają im nagrodę. Dziecko nagrodę wybiera samo i dzięki temu chętnie pracuje podejmując kolejne wyzwania.

Przestrzeganie tych zasad  gwarantuje osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem. Na sukces dziecka nie składa się tylko praca wychowawcy ale również współpraca całego zespołu klasowego wraz  rodzicami, jesteśmy otwarci  na współpracę z superwizorami i terapeutami dzieci.