Geografia

GEOGRAFIA dla uczniów klas: 5 SP, 6 aut SP, 8 SP - na tydzień od 8 do 10  czerwca 2020 r.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

GEOGRAFIA  dla uczniów klas: 5 SP, 6 aut SP, 6 SP, 7 SP, 8 SP - na tydzień od 1 do 4 czerwca 2020 r  - plik do pobrania

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

GEOGRAFIA dla uczniów klas: 5 SP, 6 aut SP, 6 SP, 7 SP, 8 SP - na tydzień od 25 maj do 28 maja 2020 r. -plik do pobrania

..............................................................................

GEOGRAFIA dla uczniów klas: 5 SP - plik do pobrania

dla uczniów 6 aut SP, 6 SP, 7 SP, 8 SP - plik do pobrania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GEOGRAFIA dla uczniów klas: 5 SP, 6 aut SP, 6 SP, 7 SP, 8 SP - na tydzień od 11 maj do 14  maja 2020 r. - zadania do wykonainia pobierz - pliki do pobrania  - 11 maj 14 maj  GEODRAFIA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

GEOGRAFIA dla uczniów klas: 5 SP, 6 aut SP, 6 SP, 7 SP, 8 SP - na tydzień od 4 maj do 8   maj 2020 r.

Kl. 5 SP     godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo -  poniedziałek 04.05.2020  

Temat:  Pogoda a klimat.     

 1. Rozpoczynamy kolejny 4 rozdział "Krajobrazy świata".
 2. Obejrzyj ciekawy film nt: " Pogoda a klimat klasa 5", w którym  wiele się dowiesz nt. pogody i klimatu.  https://www.youtube.com/watch?v=zPS_AVbCiKk
 3. Przeczytaj zawartość tekstu w podręczniku na stronach - od str. 103 - do str. 107 na temat:  "Pogoda a klimat".

 

 

Zadanie do wykonania:

 

 1. Wyjaśnij różnicę między pogodą a klimatem. Zapisz  w zeszycie.

 

 

Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 5 http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa_[kl_5][pr_2018]/#p=1

Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kl.6 aut SP  -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo
- poniedziałek 04.05.2020         

 

Temat:  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.        

 1. Obejrzyj uważnie film na poniższym linku na temat: Dziedzictwo przyrodnicze
  i kulturowe Litwy i Białorusi.

 

Geografia - klasa 6 - Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U

 

Zadanie:

 1. Napisz w zeszycie kilka krótkich zdań, na temat tego, co najbardziej zapamiętałaś
  z obejrzanego filmu. 

 

 

Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres e-mail.

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kl.6 SP - godz. 10.40 - 11.25- 1godz. lekcyjna tygodniowo - czwartek 30.04.2020 

       

 1. Temat:  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.        
 1. Obejrzyj uważnie film na poniższym linku na temat: Dziedzictwo przyrodnicze
  i kulturowe Litwy i Białorusi.  https://www.youtube.com/watch?v=IB7Eg8iyV_U

 

Zadanie:

 1. Napisz w zeszycie kilka krótkich zdań, na temat tego, co najbardziej zapamiętałeś
  z obejrzanego filmu. 

 

Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres e-mail.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne tygodniowo - czwartek 07.05. 2020     

 1. Temat:  Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi                     
                                                                                              godz.  7.45 - 8.30 

Rozpoczynamy kolejny 7 rozdział "Relacje między elementami środowiska geograficznego".

 1. Obejrzyj uważnie film na poniższym linku na temat: Ochrona przeciwpowodziowa
  a występowanie i skutki powodzi.  https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4

Zadanie:

 1. Napisz w zeszycie kilka krótkich zdań, na temat tego, co najbardziej zapamiętałeś
  z obejrzanego filmu. 
 1. Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi
                                                                                            godz.  10.40 - 11.25
 1. Obejrzyj uważnie film na poniższym linku na temat: Ochrona przeciwpowodziowa
  a występowanie i skutki powodzi.  https://www.youtube.com/watch?v=fveuwhC-jpg
 2. W podręczniku, na stronach 170 -174 umieszczone są informacje na powyżej omawiany temat. Jeżeli potrzebujesz raz jeszcze utrwalić - przeczytaj w podręczniku.
 3.  

 

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

1.

W Polsce największe straty powodują powodzie wywołane intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu.

P

F

2.

Obszarami najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi są przede wszystkim doliny rzek Przymorza.

P

F

3.

Do metod zapobiegania powodziom zalicza się między innymi budowę polderów powodziowych i przywracanie retencji naturalnej.

P

F

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 •   -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - wtorek 05.05.2020

Temat: Ludność i gospodarka Australii - cd.

 1. Powtórz i utrwal, tak, abyś dobrze wykonał dzisiejsze zadanie z ćwiczeń:
 • Obejrzyj film na poniższym linku: Ludność i gospodarka Australii. https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM
 • Utrwal informacje umieszczone w podręczniku na stronach od str. 162 - do str. 165  na temat: Ludność i gospodarka Australii.

Zadanie:

 1. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.
 1. Rdzenni mieszkańcy Australii to .............
 2. Większość obywateli Związku Australijskiego to potomkowie  emigrantów z  kontynentu
                        ...........
 3. Podstawą australijskiego rolnictwa jest ......................

 

 1. Na mapie numerami 1-4 zostały oznaczone wybrane miasta Australii.

 

Uzupełnij tabelę. UZUPEŁNIJ W TABELI PUNKT 1 i 2. Wpisz nazwy opisanych miast oraz cyfry, którymi te miasta zostały oznaczone na mapie. Wykonaj polecenie na podstawie atlasu geograficznego. PUNKT W TABELI  3 i 4 - DLA CHĘTNYCH.

Lp.

Opis

Nazwa
miasta

Oznaczenie na mapie

1.

Symbolem tego miasta jest słynny budynek opery.

 

 

 

2.

To stolica Australii.

 

 

3.

To największe spośród miast położonych na zachodnim wybrzeżu.

DLA CHĘTNYCH

DLA CHĘTNYCH

4.

Jest drugim pod względem liczby ludności miastem Australii.

DLA CHĘTNYCH

DLA CHĘTNYCH

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27 kwiecień - 30 kwiecień MATERIAŁY DLA UCZNIÓW do pracy w domu GEOGRAFIA

Kl. 5 SP   godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo -  poniedziałek 27.04.2020  

Temat:  Pierwsze podróże geograficzne     

 1. Przeczytaj zawartość tekstu w podręczniku na stronach - od str. 91 - do str. 97 na temat:  "Pierwsze podróże geograficzne".
 2. Obejrzyj ciekawy film nt: " Wielkich odkryć geograficznych lekcja klasa 5":

 

 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 5

Zadanie do wykonania:

 1. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 97, które brzmi: wyjaśnij, z jakiego powodu w drugiej połowie XV wieku zaczęto odbywać dalekie podróże morskie. Zrób krótką notatkę  w zeszycie.

 

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 aut SP  -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - poniedziałek 27.04.2020         

Temat:  Litwa i Białoruś        

 1. Zapoznaj się z notatką umieszczoną w podręczniku na stronie 145 i 146 na temat ogólnych informacji
  o Litwie i Białorusi.
 2. Obejrzyj krótkie filmiki na poniższych linkach na temat porównania Polski z Litwą oraz Polski
  z Białorusią:

      POLSKA i LITWA Porównanie krajów https://www.youtube.com/watch?v=TTnpgunTNOk

      POLSKA i BIAŁORUŚ Porównanie krajów https://www.youtube.com/watch?v=MxWzjRchKQA

 

Zadanie:

 1. Popatrz na mapy umieszczone w podręczniku na stronie 145 i 146.
 2. Zapisz w zeszycie:
 • z mapy Litwa (str.145) - wypisz w zeszycie wyżyny, niziny i pojezierza te, które zauważyłaś na mapie.
 • z mapy Białorusi  (str.146) - napisz w zeszycie wszystkie rzeki, które zauważyłaś na mapie oraz wypisz trzy największe miasta Białorusi oraz siedem innych, które zauważyłaś.

 

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 SP  -   godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - czwartek 30.04.2020 

       Temat:  Litwa i Białoruś        

 1. Zapoznaj się z notatką umieszczoną w podręczniku na stronie 145 i 146 na temat ogólnych informacji
  o Litwie i Białorusi.
 2. Obejrzyj krótkie filmiki na poniższych linkach na temat porównania Polski z Litwą oraz Polski
  z Białorusią:

      POLSKA i LITWA Porównanie krajów https://www.youtube.com/watch?v=TTnpgunTNOk

      POLSKA i BIAŁORUŚ Porównanie krajów https://www.youtube.com/watch?v=MxWzjRchKQA

Zadanie:

 1. Popatrz na mapy umieszczone w podręczniku na stronie 145 i 146.
 2. Zapisz w zeszycie:
 • z mapy Litwa (str.145) - wypisz w zeszycie wyżyny, niziny i pojezierza te, które zauważyłeś na mapie.
 • z mapy Białorusi  (str.146) - napisz w zeszycie wszystkie rzeki, które zauważyłeś na mapie oraz wypisz trzy największe miasta Białorusi oraz siedem innych, które zauważyłeś.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne tygodniowo - czwartek 30.04.2020     

 Zaczynamy nowy, krótki, bo dwugodzinny - ale bardzo ważny 6 rozdział
" Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego".

 1. Temat:  Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego               godz.  7.45 - 8.30 
 1. Temat: Podsumowanie rozdziału "Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego".                                      
                                                                                                           
  godz.  10.40 - 11.25
 • Zapoznaj się z tekstem umieszczonym w podręczniku na stronach 164 do str. 168
   

Zadanie do wykonania:

 1. Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 ze strony 167, które brzmi:
 • wskaż przyczyny występowania kwaśnych opadów. Zapisz odpowiedź w zeszycie.
 • Podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonywać codziennie, aby chronić środowi­sko
          przyrodnicze w swojej najbliższej okolicy.
 1. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 •   -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - wtorek 28.04.2020

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

 1. Obejrzyj film na poniższym linku: Ludność i gospodarka Australii. https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM
 2. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach od str. 162 - do str. 165  na temat: Ludność i gospodarka Australii.
 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 8    http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa_[kl_8][pr_2018]/

Zadanie:

 1. Opisz krótko - Rozmieszczenie i liczbę ludności jaka występuje w Australii. Zrób krótką notatkę
  w zeszycie.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 kwiecień - 23 kwiecień MATERIAŁY DLA UCZNIÓW do pracy w domu GEOGRAFIA

Kl. 5 SP                   godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo
                                         -  poniedziałek 20.04.2020
  

Temat:  Przez lądy i oceany.

Zaczynamy nowy 3 rozdział " Lądy i oceany na Ziemi".

 1. Przeczytaj zawartość tekstu w podręczniku na stronach - od str. 86 - do str. 90 na temat:  "Przez lądy i oceany".
 2. Odsłuchaj i utrwal sonie te same treści w poniżej podanym linku: Nauczanie zdalne- geografia- Przez lądy i oceany https://www.youtube.com/watch?v=-4uih6caLp8
 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 5

Zadanie do wykonania:

 1. Przepisz do zeszytu podsumowanie lekcji pt: "To najważniejsze!", które znajduje się na stronie 90.
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 90 tj. - ustal na których półkulach leży Polska. Jeżeli nie masz atlasu, korzystaj z map i zdjęć umieszczonych w podręczniku na stronach 86 -90.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 aut SP        -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo
                                  -  poniedziałek 20.04.2020
         

Temat:  Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach 140 do 144 na temat Turystycznych atrakcji Czechach i Słowacji.
 2. Obejrzyj film na poniższym linku:
  Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji  https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ

Zadanie:

 1. Wykonaj ćwiczenie nr 1 ze str.144 czyli - na podstawie mapy i wykresów zamieszczonych
  w lekcji uzasadnij, że Czechy i Słowacja to kraje atrakcyjne turystycznie - zrób krótką notatkę w zeszycie.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres.

 1.  

Kl.6 SP  -   godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - czwartek 23.04.2020 

       Temat:  Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach 140 do 144 na temat Turystycznych atrakcji Czechach i Słowacji.
 2. Obejrzyj film na poniższym linku:
  Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji  https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ

Zadanie:

 1. Wykonaj ćwiczenie nr 1 ze str.144 czyli - na podstawie mapy i wykresów zamieszczonych
  w lekcji uzasadnij, że Czechy i Słowacja to kraje atrakcyjne turystycznie - zrób krótką notatkę w zeszycie.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres.

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne tygodniowo - czwartek 23.04.2020      

 • Handel.                                                                       godz.  7.45 - 8.30 
 1. Zapoznaj się z tekstem umieszczonym w podręczniku na stronach 158 do str. 160
 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 7 http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7podrecznik_2/

Zadanie:

 1. Pisemnie w zeszycie, krótko, odpowiedz na pytanie 2 ze str. 160 - "Oceń znaczenie handlu zagranicznego w codziennym życiu Polaków".
 •       godz.  10.40 - 11.25  
 1. Przeczytaj podsumowanie rozdziału "Usługi w Polsce", które znajduje się na stronie 161. Utrwal wiadomości.
 2. Utrwal również wiadomości oglądając te filmiki:

Zadanie:

 1. To jest sprawdzian:
 • Na stronie 162 są zadania podsumowujące rozdział " Usługi w Polsce"
  pt: Sprawdź się!  Wykonaj i zapisz w zeszycie zadanie 2, 4, 5 ze strony 162

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 •   -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - wtorek 21.04.2020

Temat: Strefy klimatyczne i roślinne Australii

 1. Obejrzyj film na poniższym linku: Australia - środowisko przyrodnicze https://www.youtube.com/watch?v=a1mHrIWncF0
 2. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach od str. 156 - do str. 157  na temat: Stref klimatycznych i roślinnych Australii
 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 8    http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa_[kl_8][pr_2018]/

Zadanie:

 1. Opisz krótko jakie strefy klimatyczne i roślinne występują w Australii. Zrób krótką notatkę w zeszycie.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 kwiecień  - 16 kwiecień   MATERIAŁY DLA UCZNIÓW do pracy w domu GEOGRAFIA

Kl. 5 SP        godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo -  poniedziałek 06.04.2020   

Temat:  Podsumowanie działu Krajobrazy Polski.

 1. Przeczytaj podsumowanie działu Krajobrazy Polski na stronie 82.  
 2. Odsłuchaj czytany tekst na temat:  Podsumowanie działu Krajobrazy Polski
 1. Poniżej podaję link  do odsłuchania czytanego podsumowania informacji nt.  Krajobrazy Polski

https://www.youtube.com/watch?v=vQIgxMARU1w

 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 5
 2. Zadanie do wykonania:
 3. Na stronie 83 są zadania podsumowujące rozdział Krajobrazy Polski pt: Sprawdź się!  Wykonaj pierwsze
  i drugie  zadanie ze strony 83.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 aut SP  -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - poniedziałek 06.04.2020         

Temat:  Czechy i Słowacja.

 1. Zapoznaj się z notatką umieszczoną w podręczniku na stronie 138 i 139 na temat ogólnych informacji
  o Czechach i Słowacji.
 2. Obejrzyj film na poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=doqDFYOqUNo

Zadanie:

 1. Popatrz na mapy umieszczone w podręczniku na stronie 138 i 139.
 2. Zapisz w zeszycie:
 • z mapy Czech - wypisz w zeszycie wyżyny i góry, które zauważyłaś/eś na mapie.
 • z mapy Słowacji - napisz w zeszycie niziny i góry, które zauważyłaś/eś na mapie

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 SP    -    godz.  10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - czwartek 16.04.2020                                 

            Temat:  Czechy i Słowacja.

 1. Zapoznaj się z notatką umieszczoną w podręczniku na stronie 138 i 139 na temat ogólnych informacji
  o Czechach i Słowacji.
 2. Obejrzyj film na poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=doqDFYOqUNo

Zadanie:

 1. Popatrz na mapy umieszczone w podręczniku na stronie 138 i 139.
 2. Zapisz w zeszycie:
 • z mapy Czech - wypisz w zeszycie wyżyny i góry, które zauważyłaś/eś na mapie.
 • z mapy Słowacji - napisz w zeszycie niziny i góry, które zauważyłaś/eś na mapie

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne tygodniowo - czwartek 16.04.2020      

 • Turystyka.                                                                                       godz.  7.45 - 8.30 
 1. Utrwal wiadomości i obejrzyj film na poniżej podanym linku:
  •  
 2. Zapoznaj się z tekstem umieszczonym w podręczniku na stronie 153 do str. 155
 1. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 7 http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7-podrecznik_2/

Zadanie:

 1. Pisemnie w zeszycie, krótko, odpowiedz na pytanie: Czym jest turystyka? Jaką rolę pełni turystyka uwzględniając walory turystyczne Polski.
 • Turystyka - Oczami Podróżnika - Polska dla aktywnych.             godz.  10.40 - 11.25  
 1. Obejrzyj film na poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=KvK799yRnSs

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach od str. 156 - do str. 157  na temat: Oczami Podróżnika - Polska dla aktywnych.

Zadanie:

 • Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź - które z pośród przedstawionych zdjęć
  w podręczniku - "Oczami Podróżnika - Polska dla aktywnych"  na stronach 156-157 najbardziej się Tobie podoba. Uzasadnij dlaczego.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 •   -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - wtorek 07.04.2020

 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

 1. Obejrzyj film na poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=TXI8rWCtNhw

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach od str. 154 - do str. 155  na temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.
 2. Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 8

Zadanie:

 1. Opisz ukształtowanie powierzchni Australii - zrób krótką notatkę w zeszycie
 2. Napisz jakie zwierzęta i rośliny występują wyłącznie w Australii.

I oczywiście! - tak jak to było dotychczas - zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl (adres - dla tych, którzy jeszcze nic nie przysłali).

.............................................................................................................

30 marzec - 2 kwiecień MATERIAŁY DLA UCZNIÓW do pracy w domu GEOGRAFIA

Kl. 5 SP        godz. 10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo -  poniedziałek 30.03.2020   

Temat:  Krajobraz wysokogórski Tatr. 

 1. Przeczytaj lub odsłuchaj zawartość tekstu w podręczniku na stronach - od str. 74 - do str. 79 na temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.  

Zadanie do wykonania:

 1. Po zapoznaniu się z informacjami - wykonaj zadanie: Opisz cechy krajobrazu wysokogórskiego.
 • Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź. Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl
 • skontaktuj się ze mną na Messenger - w piątek 27.03.20220 - utworzyłam GRUPĘ NA Messenger pod nazwą GEOGRAFIA KL. 5 i zaprosiłam Was do tej grupy. Cały czas czekam na odbiór tej informacji i kontakt ze mną.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 aut SP  -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - poniedziałek 30.03.2020         

Temat:  Zmiany w przemyśle Niemiec  - cd. Z wizytą u zachodniego sąsiada Polski.

 1. Obejrzyj film na poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y
 2. Zapoznaj z informacjami w podręczniku na str. 136 - 137 "Oczami podróżnika"

Zadanie:

 • Odpowiedz pytanie - która z przedstawionych w podręczniku zdjęć "atrakcje turystyczne Niemiec" najbardziej Ci się podoba,  uzasadnij dlaczego. Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.
 • Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 SP    -    godz.  10.40 - 11.25   - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - czwartek 2.04.2020                                 

            Temat:  Zmiany w przemyśle Niemiec  - cd. Z wizytą u zachodniego sąsiada Polski.

 1. Obejrzyj film na poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y
 2. Zapoznaj z informacjami w podręczniku na str. 136 - 137 "Oczami podróżnika"

Zadanie:

 • Odpowiedz pytanie - która z przedstawionych w podręczniku zdjęć "atrakcje turystyczne Niemiec" najbardziej Ci się podoba,  uzasadnij dlaczego. Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.
 • Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne tygodniowo - czwartek 2.04.2020         

 1. Temat:  Rodzaje usług.               godz.  7.45 - 8.30 

Obejrzyj film na poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=ftJhAvyecqA

 1. Temat:  Transport i łączność     godz.  10.40 - 11.25  

 Obejrzyj film na poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=R3Jc00r-_iA

 • Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 148 - do str. 152  na temat: Rodzaje usług. Transport i łączność. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź  w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź. Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl
 • Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 7

Zadanie:

 1. Napisz czym są usługi i jakie poznałeś rodzaje usług.
 2. Wymień rodzaje transportów.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.8 SP     - 1 godz. lekcyjna - wtorek 24.03.2020                   

Kl.8 SP  -   godz.  7.45 - 8.30  - 1 godz. lekcyjna tygodniowo - wtorek 31.03.2020

 1. Obejrzyj film na poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=a1mHrIWncF0
 2. Zapoznaj się z mapami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 152 - do str. 153  na temat: Australia i Oceania. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź  w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź. Zrób zdjęcia wykonanego zadania i prześlij je na mój internetowy adres: grabowska.ewa@zper.pl
 • Poniżej podaję link do e-podręcznika - dla tych uczniów, którzy nie mają podręcznika klasy 7

Zadanie:

 1. Posługując się mapą zamieszczoną w podręczniku zapisz w zeszycie wszystkie wyżyny i niziny, które znalazłaś/łeś na mapie.

-------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA
nauczyciel Ewa Grabowska prosi uczniów o kontakt na adres e-mail:   grabowska.ewa@zper.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Kl. 5 SP - 1 godz. lekcyjna  -  poniedziałek 23.03.2020   

Temat:  Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

To najważniejsze!

 1. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana ze skał wapiennych. Występują tam formy krasowe, np. doliny, skałki, jaskinie i wywierzyska.
 2. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rosną między innymi brzozy ojcowskie, ciepłolubne ostnice Jana oraz rojniki górskie.
 3. W licznych jaskiniach tej krainy żyje 17 gatunków nietoperzy.
 4. Jedną z atrakcji turystycznych tej wyżyny jest Szlak Orlich Gniazd. Tworzy go około 25 ruin zamków i warowni wybudowanych na szczytach wzniesień.

Mapa ogólnogeograficzna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

            Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 68 - do str. 73  na temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytanie. Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.

Ćwiczenie:

 1. Wymień trzy atrakcje turystyczne, dla których warto odwiedzić Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 aut SP  -   1 godz. lekcyjna -  poniedziałek 23.03.2020         

            Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 130 - do str. 137  na temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź
w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.

To najważniejsze!

 1. Niemcy stały się potęgą gospodarczą dzięki górnictwu. Najwięcej kopalń znajdowało się w Nadrenii Północnej-Westfalii.
 2. Obecnie największą rolę w gospodarce Niemiec odgrywa nowoczesne przetwórstwo przemysłowe, które wytwarza produkty znane na całym świecie.
 3. Zmiany przemysłu Nadrenii Północnej-Westfalii polegały na zamknięciu kopalń i hut, rekultywacji terenów przemysłowych, w tym także przekształceniu starych zakładów przemysłowych w muzea, oraz na rozwoju nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego.

Nowoczesny przemysł Nadrenii Północnej-Westfalii

Mapy : zaznacz przedstawione mapy i powiększ. 

Ćwiczenia:

 • Zastanów się, dlaczego nowoczesne przetwórstwo przemysłowe jest bardziej opłacalne od działalności kopalń i hut.
 • Dowiedz się, czy ktoś z Twojej rodziny lub znajomych wyjechał na stałe lub na jakiś czas do Niemiec. Podaj powody tego wyjazdu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.6 SP    -    1 godz. lekcyjna  - czwartek 26.03.2020                                 

            Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 130 - do str. 137  na temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź
w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.

To najważniejsze!

 1. Niemcy stały się potęgą gospodarczą dzięki górnictwu. Najwięcej kopalń znajdowało się w Nadrenii Północnej-Westfalii.
 2. Obecnie największą rolę w gospodarce Niemiec odgrywa nowoczesne przetwórstwo przemysłowe, które wytwarza produkty znane na całym świecie.
 3. Zmiany przemysłu Nadrenii Północnej-Westfalii polegały na zamknięciu kopalń i hut, rekultywacji terenów przemysłowych, w tym także przekształceniu starych zakładów przemysłowych w muzea, oraz na rozwoju nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego.

Nowoczesny przemysł Nadrenii Północnej-Westfalii

Mapy : zaznacz przedstawione mapy i powiększ. 

Ćwiczenia:

 • Zastanów się, dlaczego nowoczesne przetwórstwo przemysłowe jest bardziej opłacalne od działalności kopalń i hut.
 • Dowiedz się, czy ktoś z Twojej rodziny lub znajomych wyjechał na stałe lub na jakiś czas do Niemiec. Podaj powody tego wyjazdu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.7 SP     -   2 godz. lekcyjne - czwartek 26.03.2020

 1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 142 - do str. 137  na temat: Gospodarka morska. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź 
  w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.

Przeładunki w portach morskich - Mapa: zaznacz przedstawioną mapę i powiększ. 

Ćwiczenie:

 • Wymień rodzaje towarów, które przeładowuje się w największych polskich portach morskich.
 1. Podsumowanie rozdziału - ROLNICTWO I PRZEMYSŁ POLSKI
 • Przeczytaj w podręczniku na str. 145 podsumowanie rozdziału: Rolnictwo i przemysł Polski.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kl.8 SP     - 1 godz. lekcyjna - wtorek 24.03.2020                   

 1. Jeżeli dysponujesz dostępem do Internetu obejrzyj informacje dostępne na wskazanej poniższej stronie: https://www.youtube.com/watch?v=IOU2k9CycXI
 2. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w podręczniku na stronach - od str. 140 - do str. 147  na temat: Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania. Sporządź w zeszycie krótką, pisemną odpowiedź.

Ćwiczenia :

 1. Uzasadnij stwierdzenie, że Stany Zjednoczone są krajem atrakcyjnym dla imigrantów.
 2. Oceń marnowanie żywności z punktu widze­nia społecznego, ekonomicznego i ekologicz­nego. Następnie zaproponuj działania, które pozwolą ograniczyć to zjawisko

-------------------------------------------------------------------

Kl. 5   1 godz. lekcyjna  poniedziałek 16.03.2020      wych. A. Kloskowska

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str. 64 - do str. 67 na temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej. Zapoznaj się z tematem i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia:

 1. Odszukaj na mapie ogólnogeograficznej  Polski Wyżynę Lubelską. Opisz krajobraz tej krainy.
 2. Uzasadnij stwierdzenie, że Wyżyna Lubelska jest krainą rolniczą.

Kl.6   1 godz. lekcyjna poniedziałek 16.03.2020          wych. M. Naftyńska

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str. 120 - do str. 124  na temat: Turystyka w Europie Południowej. Zapoznaj się z tematem i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia:

 1. Podaj po dwa  przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Europy Południowej.
 2. Odszukaj w dodatkowych źródłach informacje na temat negatywnych skutków rozwoju turystyki w rejonie Morza Śródziemnego. Zapisz w zeszycie dwa przykłady.

 

Kl.6   1 godz. lekcyjna  - czwartek 19.03.2020                          wych. K. Ludwicka

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str. 120 - do str. 124  na temat: Turystyka w Europie Południowej. Zapoznaj się z tematem i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia:

 1. Podaj po dwa  przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Europy Południowej.
 2. Odszukaj w dodatkowych źródłach informacje na temat negatywnych skutków rozwoju turystyki w rejonie Morza Śródziemnego. Zapisz w zeszycie dwa przykłady.

 

Kl.7  - 2 godz. lekcyjne - czwartek 19.03.2020                      wych. K. Ludwicka

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str.134 - do str. 137  na temat: Zmiany w polskim przemyśle. Zapoznaj się z tematem i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia:

 1. Na podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij przyczyny zmian zachodzących w przemyśle.
 2. Wymień cztery bezpośrednie przyczyny re­strukturyzacji przemysłu w Polsce.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str. 138 - do str. 141  na temat: Energetyka. Zapoznaj się z tematem i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia:

 1. Na podstawie wykresu na stronie 138 porównaj strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach europejskich. Następnie wyjaśnij jej zróżnicowanie w poszczególnych państwach.

 

Kl.8 - 1 godz. lekcyjna - wtorek 17.03.2020                   wych. M. Ossowska

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronach - od str. 132 - do str. 139  na temat: Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. Zapoznaj się z tematem i pisemnie
w zeszycie odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia :

 1. Wskaż na mapie ogólnogeograficznej Kanady najlepsze tereny pod produkcję rolną. Uzasad­nij swój wybór.
 2. Uzasadnij często spotykane w literaturze stwierdzenie, że Kanada to kraj pachnący żywicą.