"Grudziądz dla autyzmu"

Dwa lata temu podczas zebrania samorządu uczniowskiego w naszej szkole Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, uczeń Przemysław Tissarek wyszedł z inicjatywą, aby tak jak w innych miastach, również w Grudziądzu zorganizować Światowy Dzień Świadomości Autyzmy, który obchodzony jest 2 kwietnia.

W tym roku powstał projekt pod nazwą "Grudziądz dla Autyzmu".

Celem projektu jest pokazanie, że ludzie z autyzmem są tacy sami jak inni. Chociaż postrzegają świat inaczej, potrzebują akceptacji, miłości, zrozumienia, możliwości rozwoju. Chcą rozwijać swoje talenty i pasje.

Dlatego razem ze Stowarzyszeniem SEZAM, Stowarzyszeniem OTWARTE SERCA oraz Stowarzyszeniem FADO organizujemy w tym roku po raz trzeci obchody z tej właśnie okazji.

Powstała również strona na facebooku "Grudziądz dla autyzmu", zachęcamy do jej odwiedzenia i polubienia. (SS)