Historia ośrodka

Ważniejsze daty z historii SOSW Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

 • marzec 1948 r. – powołanie Państwowego Ośrodka Wychowawczego przy Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu n/Wisłą, otwarcie w nim Szkoły Podstawowej,
 • 6 lipca 1949 r. – przejęcie na potrzeby placówki kompleksu baraków poniemieckich w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego i remont obiektu,
 • 1 marca 1950 r. – do Grudziądza przyjeżdżają pierwsi wychowankowie,
 • rok szkolny 1950/51 – w Ośrodku rozpoczyna się kształcenie zawodowe młodzieży,
 • rok szkolny 1970/71 – przeniesienie szkoły zawodowej do SOSW nr 2 przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu,
 • rok 1970 – zmiana nazwy na Państwowy Zakład Wychowawczy,
 • rok 1989 – Państwowy Zakład Wychowawczy wraca do nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1,
 • wrzesień 1994 r. – przeniesienie Ośrodka do obiektów przy ul. Parkowej 25
 • rok szkolny 1998/99 - oddanie do użytku basenu,
 • rok szkolny 1998/99 – utworzenie klasy wstępnej, utworzenie klas o profilu rehabilitacyjnym
 • wrzesień 1999 r. – utworzenie Gimnazjum nr 11,
 • rok 2004 – powstanie Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
 • rok 2007 – powołanie do życia oddziału przedszkolnego,
 • 20.06.2007 rok - uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków SOSW nr 1 i wręczenia sztandaru,
 • marzec 2008 r. - rocznica 60-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
 • czerwiec 2014 r. - rocznica 20-lecia przeniesienia Ośrodka na ul. Parkową