Internat

W naszej placówce funkcjonuje internat, który oferuje:

 • Całodobową opiekę od poniedziałku od godz.6.00 do piątku do godz.18.00,
 • Bezpłatne zakwaterowanie a wychowankowie ponoszą tylko koszty wyżywienia,
 • Pięć grup wychowawczych: trzy chłopięce i dwie dziewczęce,
 • Wykwalifikowaną kadrę wychowawczą,
 • Poczucie bezpieczeństwa,  możliwość rozwijania swoich zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz  propagowania zdrowego stylu życia.

Rozkład dnia w internacie:

6.00 – 6.30 –  dyżur ogólny

6.30 – 8.00 –  ranek

13.30 – 14. 15, a w piątek 12.30 – 13. 15 – obiad

14.15 – 15.30 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków

15.30 – 16.30 –  nauka własna

16.30 – 17.45 –  czas wolny zorganizowany – zajęcia wychowawcze, tematyczne zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany miesiąc

17.45 – 18.20 –  kolacja

18.20 – 19.00 –  czas wolny do dyspozycji wychowanków

19.00 – 20.00 –  toaleta wieczorna i dyżury grupowe

20.00 – 21.00 –  rozmowy indywidualne i przygotowanie do snu

21.00 – 22.00 -  cisza nocna, dyżur ogólny

22.00 – 6.00 – dyżur nocny wychowawców

               W internacie działa Zespół Liderów, który tworzą wybierani demokratycznie przedstawiciele z poszczególnych grup wychowawczych. Opiekunem Zespołu jest pani Małgorzata Nowak. Zespół został powołany do krzewienia wśród wychowanków idei samorządności i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.

     Wychowankowie mogą realizować się na wielu płaszczyznach:

 • Sportowej,
 • Muzycznej,
 • Plastycznej,
 • Modelarskiej,
 • Gospodarstwa domowego,
 • Majsterkowania

     Na  atmosferę w internacie składają się stałe i okolicznościowe uroczystości takie, jak: Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Rajd Grudziądzki Turysta, biwaki, wycieczki, turnieje sportowe i konkursy.

 W internacie funkcjonuje pięć grup wychowawczych i wszystkie działają na zasadzie rodzinnym - są w nich dzieci w różnym wieku i o różnych niepełnosprawnościach. 

Grupa 1 - wychowawcy mgr Agnieszka Teresak, mgr Wojciech Czerwiński, mgr Tomasz Markowski

Grupa 2 - wywchowawcy mgr Karolina Straszewska, mgr Małgorzata Nowak, mgr Małgorzata Pawlak

Grupa 3 - wychowawcy mgr Jerzy Cieślak, mgr Jacek Lewandowski, 

Grupa 4 - wychowawcy mgr Jolanta Szylka, mgr Mirosław Chorąży,

Grupa 5 - wychowawcy mgr Renata Piątek, mgr Iwona Osińska, mgr Jolanta Rutkowska