Język polski

Temat : Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.                                                                       
Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.                                                                     
Temat : Pisma użytkowe - utrwalenie poznanych.                                                             
Temat: Gry i zabawy językowe rozwijające słownictwo.                                                               
Do zobaczenia w piątek - mam nadzieję ze wszystkimi. 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Temat 48 :List do ludożerców- Tadeusza Różewicza. Czy jestem serdeczny wobec innych?                                                                     
Przeczytaj wiersz na str.20 .Wykonaj ćw.1 - napisz swoimi słowami.                                       
 Temat 49 : Jak szufladkujemy innych ( fragmenty )- rozmowa z psychologiem  M.Koftą.                                                                   
Przeczytaj wywiad . (Zwróć uwagę ,jak go tworzymy). Zastanów się czy Ty nie szufladkujesz innych  ? Czy to jest groźne?       
Temat 50 :Zupa z jeża ( fragmenty ) M.Kozłowskiej .Dyskryminowanie innych.           
Przeczytaj tekst ze str. 24 - 25. Zastanów się nad  pyt.2 .                                                               
Temat 51: Złodzieja książek ( fragmenty) Marcusa Zusaka - nazizm , jako przejaw ogromnej  dyskryminacji.                                     
 Przeczytaj tekst na str. 26- 28. Zastanów się nad 1 , 2 i 3 pytaniem pod tekstem.                     
Owocnej pracy . Trzymam za Was mocno kcuki. Powodzenia na egzaminie ! Wszystko będzie dobrze .
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Temat 43 : Krótka historia muzyki .  Przeczytaj informacje ze str.70 i 71 ( na dole) W notatce wypisz tylko nagłówki.                         
Temat 44 : Język muzyki i jej składniki.  Przeczytaj krótką informację ze str. 71 ( na czarnym tle). Wykonaj notatkę.                           
Temat 45 : Rodzaje muzyki i jej funkcje .Jak oceniać dzieło muzyczne. Przeczytaj informacje ze str.72 i 73.   Wykonaj krótką notatkę i ćw. 1.                           
Temat 46 : Dywizjon 303- A.Fiedler.( fragmenty) . Przeczytaj fragment książki ze str.94 -97. Zastanów się nad pyt.1 pod tekstem.               
Temat 47 : Steve Jobs  i Apple - W.Isaacsona.   Przeczytaj fragment o Steve Jobs na str.98- 99. Zastanów się nad pytaniem 1 pod tekstem.                                                                 
 Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka .
Z tej okazji pamiętajcie o ocenach.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Temat 38: Słowotwórswo - powtórzenie wiadomości.Tworzenie i budowa wyrazów. \Przypomnij sobie najważniejsze informacje ze strony.254 Zrób tylko bardzo krótką notatkę.
Temat 39: Słowotwórswo- kategorie słowotwórcze - utrwalenie.  Przypomnij sobie informacje ze str.255 .           
W notatkę wypisz po jednym przykładzie i wykonaj ćw. 1 a.                                                       
Temat 40: Rodzina wyrazów - powtórzenie informacji o słowotwórstwie. Przeczytaj informacje z górnej ramki na str.257.
Wykonaj krótką notatkę , przepisz wykres o pisaniu .                                                   
Temat 41 : Złożenia i zrosty - co wiem jeszcze o słowotwórstwie?   Z informacji z dolnej ramki na str.257 wypisz tylko przykłady  i to, co piszemy z łącznikiem i bez łącznika - to ważne .                                       
Temat 42 :Słowotwórswo- usystematyzowanie wiedzy.   Przeczytaj  najważniejsze informacje na str.260 ( na dole).
Zapamiętaj.                                                                                                                 
Owocnej pracy. Pamiętajcie o wszystkich przedmiotach i wystawieniu ocen !
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Temat  33 :Oskar i pani Róża( fragmenty) - Eric- Emmanuel Schmitt.                                     
Przypomnij sobie tekst. Przeczytaj go jeszcze raz  na str. 60 -63.i wykonaj ćw. 2 i 3 str.64.                                                                                         
Temat 34 :Wyrażanie opinii.     Rozwiąż psychotest ze str.69.                                                                                                               
Temat 35 :Kamienie na szaniec ( fragmenty)Aleksandra Kamińskiego.      Przypomnij sobie film. Przeczytaj informacje ze 86 i 77 , następnie fragment ze str.88-91. 
Wykonaj ćw.1 ( pod tekstem).                                                                                                               
Temat 36: Telewizja - krótka historia jej powstania.    Przeczytaj informacje ze str. 120 - 121( na dole strony). Zrób krótką notatkę.                                                                      Temat 37: Wybrane gatunki telewizyjne.             Przeczytaj i zrób krótką notatkę że str.122. Wykonaj ćw 2 .                                                       
 Miłej pracy w kolejnym tygodniu. Czekam na Wasze prace.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Temat 28 : Perswazja - sztuka językowego wywierania wpływu.
Przeczytaj informacje. zawarte na str.31.           Wykonaj ćwiczenie 1 str.32.                                 
Temat 29 : Negocjacje oraz reklama jako rodzaj  językowego wywierania wpływu.             
Przeczytaj informacje w ramkach na str.32i 33 .   Wykonaj krótką notatkę oraz ćw.9 str.34.   
Temat 30 :0 grzeczności w języku.     Przeczytaj informacje zawarte na str.40 i 41.    Zrób krótką notatkę oraz ćw. 3 str.41
Temat 32: Słowo pisane - historia.
Przeczytaj o historii piśmiennictwa.    Wypisz tylko kolejność. i ćw.1 str.39.                 
Temat : 31 Charakterystyka i funkcja słów pisanych.     Wypisz rodzaje słów pisanych ze stron 37 i 38 - na czarnym tle .                                               
 
Owocnej pracy w tym tygodniu. Czekam na Wasze prace.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Temat 23: Fonetyka - powtórzenie wiadomości. Co wiem o głosce?

Przeczytaj dokładnie ogólną informację o głosce na str. 250 .Wykonaj notatkę. Spróbuj wykonać ćw.a) - na rozgrzewkę (przed ramką).

Temat 24: Głoski ustne i nosowe.  Przypomnij sobie ten podział ze str.250. Wykonaj notatkę.

Temat 25: Głoski dźwięczne i bezdźwieczne.  Przypomnij sobie , jak sprawdzamy  te głoski. Wykonaj notatkę ze str. 250.     

Temat 26 :Głoski miękkie i twarde.  Przeczytaj podział na str 250. Wykonaj notatkę.                                                                  

Mam nadzieję , że wszyscy pamiętacie , jak dzielimy głoski i wszystko jest dla Was łatwe  i oczywiste :)     

Temat 27: Dzielenie wyrazów  - przypomnienie  wiadomości. 

Owocnej pracy w kolejnym tygodniu.

.............. .........................................................................

Temat 19 :Wykrzyknik- co możemy za jego pomocą wyrazić?

- powtórzenie.

Przeczytaj dokładnie informacje  na str.175,

Wykonaj notatkę

Temat 20: Pisownia " nie " z różnymi częściami mowy- przypomnienie wiadomości.

Przeczytaj informacje w ramce na str.177 i wykonaj notatkę oraz ćw 1.  str.177.                                                                                               

Temat 21 : Kiedy "nie" piszemy rozdzielenie ?- utrwalenie . 

Przeczytaj informacje z ramki ( na górze ) na str.178.  Zapisz je w zeszycie oraz wykonaj ćw.4

Temat 22 : Przeczenie " nie" w przeciwstawieniach.       

Przeczytaj krótką informację z ramki na dole str.178 .Zapisz w zeszycie oraz wykonaj ćw.7 str.178.

.Miłej pracy. Czekam na zadania od wszystkich :)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Temat 14: Zaimek , jako odmienna część mowy - utrwalenie .        Przypomnij sobie informacje ze str.173.            Wykonaj notatkę oraz ćw.13  str.174.                                                                   
Temat 15: Liczebnik, jako odmienna część mowy - przypomnienie wiadomości.     Przypomnij sobie informacje ze str.173.            Wykonaj notatkę  oraz ćw.14  str.174.                                                                       
Temat 16: Nieodmiennie części mowy - utrwalenie wiadomości o przysłówku.   Przypomnij sobie informacje zawarte    na str. 175. Wykonaj notatkę oraz ćw.2 str.176.       
Temat 17 :Spójnik , jako nieodmienna część mowy. Spójnik , a przecinek.    Przypomnij sobie informacje ze str.175  oraz z ramki na str.176. Wykonaj notatkę.  Zwróć uwagę , kiedy stawiamy przecinek.        
 Temat 18: Partyka , jako nieodmienna część mowy.      Przypomnij sobie informacje ze str.175 .Wykonaj notatkę  oraz ćw.4  str.176.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Temat 13: Odmienne części mowy - utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
Przeczytaj dokładnie informacje zawarte w ramce na str. 172. Przypomnij sobie , o czym rmówiliśmy na lekcjach. Zrób notatkę. To ważne !     
                                                                         
Temat 14 :Odmienne części mowy- powtórzenie wiadomości o przymiotniku.  Przeczytaj krótką informację ze str.173. Zrób notatkę. Wykonaj ćw. 10 i 11  ,str.174.     
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Temat 12 : Odmienne części mowy - utrwalenie

Wiadomości o czasowniku .
Przeczytaj informacje zawarte na stronie 170.  Zrób w zeszycie notatkę .Tylko najważniejsze   treści.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Temat 11 : Najczęstsze błędy językowe.

Przeczytaj informacje zawarte na stronach 
295-298. Napisz, czym jest norma językowa , a czym błąd..Wypisz rodzaje błędów. 
Wykonaj ćw.1 , 2 . Dla chętnych -ćw.3,.4.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tema 10: O nazwch mijscowości
Przeczytaj informacje zawarte na str. 293 i 294 .Zrób w zeszycie krótką notatkę..
Wykonaj ćw.5 .Prześlij do oceny.
.....................................................................................................
KLASA 8
Temat: 9: O imionach i nazwiskach
Przeczytaj informacje zawarte na stronie.288- 292. Zrób krótką notatkę w zeszycie.
Wykonaj ćw. 7 ( str.292)

...................................................................................

W Plikach do pobrania znajdziecie Próbny egzamin z języka polskiego.

---------------------------------------------------------------------------------

kl.8 Temat 8 : List motywacyjny- redagowanie.

Przeczytaj informacje zawarte na str. 280- 283 .Napisz List motywacyjny i prześlij do oceny.

-----------------------------------------------------------------------------

W tym trudnym dla wszystkich okresie nie możemy podróżować, jednak dzięki dzisiejszej technice możemy zwiedzić wiele ciekawych miejsc wirtualnie. Polecamy! Dzisiaj Zamek Królewski w Warszawie oraz Wawel w Krakowie.

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy

http://wawel.malopolska.pl/about.html

--------------------------------------------------------------------------------
Klasa 8 Temat 7: Życiorys, CV.  strona 276-277 Napisz przykładowy życiorys i CV w zeszycie i prześlij do oceny."

klasa 8 Przeczytaj informacje na str. 224 i 225. Napisz w zeszycie przykładowe podanie o przyjęcie do szkoły.Prześlij na e- mail do oceny. M. Ossowska

klasa 8 Temat 5 :Fotografia  str.184-187  Preczytaj informacje, obejrzyj zamieszczone ilustracje.W zeszycie wypisz rodzaje fotografii..Wykonaj ćwiczenia.2.

Język polski klasa 8SP

Poniżej zamieszczam tematy do samodzielnego przeczytania i opracowania. Proszę o uważne zapoznanie się z nimi oraz zrobienie krótkich notatek w zeszytach.

Temat 1: Wyrażanie opinii. (Strona 67)

Temat 2: Dialekty i gwary. (Strona 76)

Temat 3: O stylu wypowiedzi. (Strona 78)

Proszę o korzystanie z platformy e-szkoła.

klasa 8

Temat 4: Sens tworzenia. str.274 i 275(Przeczytaj informacje o K.I.Gałczyńskim oraz wiersz

Odpowiedz na pytanie 3 .Napisz w zeszycie swoimi słowami.)

Owocnej pracy, Małgorzata Ossowska kontakt: ossowska.malgorzata@zper.pl

"Co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz się na zakupy" - lekcja 6

"Jak opisać postać?" - lekcja 1

"Jak kształcić czytanie ze zrozumieniem?" - lekcja 2

"Jak rozwijać kreatywność?" - lekcja 3

"Sławne polskie kobiety" - ćwiczenia i karty pracy

"Piknik słowny" - aplikacja