Kadra

Dyrektor ZPER mgr Anna Drozdowska

Wicedyrektor ZPER ds. edukacji mgr Małgorzata Spychalska

Wicedyrektor ZPER ds. Ośrodków mgr Małgorzata Kuźniar

 

- pracownicy pedagogiczni

 

- pracownicy niepedagogiczni