Komunikaty

  1. Zajęcia w basenie realizowane w wodzie, która spełnia normy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.