Kronika

Kronika Szkolna w formie multimedialnej tworzona jest przez panią Sylwię Szmytki, a także przez uczestników Kółka rozwijającego zainteresowania dziennikarskie "KRONIKARZE".

Kronika Szkolna 2008/2009

Kronika Szkolna 2009/2010

Kronika Szkolna 2010/2011

Kronika Szkolna 2011/2012

Kronika Szkolna 2012/2013

Kronika Szkolna 2013/2014

Kronika Szkolna 2014/2015

Kronika Szkolna 2015/2016

Kronika Szkolna 2016/2017

Kronika Szkolna 2017/2018

Kronika Szkolna 2018/2019