Kynoterapia

Kynoterapia w SOSW nr 1 w Grudziądzu

Kynoterapia, zwana także dogoterapią jest metodą wspomagającą proces rewalidacji  prowadzoną przez wykwalifikowanego nauczyciela-terapeutę, który współpracuje z  odpowiednio wyselekcjonowanym i wyszkolonym psem.  Pies jest przede wszystkim „motywacją” do podejmowania się przez ucznia(dziecko) coraz trudniejszych zadań, do pokonywania swoich lęków, słabości.

Kontakty człowieka z psem poprawiają samopoczucie, rozwijają zdolność do empatii oraz umiejętność komunikowania się. To bezinteresowne, zawsze chętne do kontaktu z człowiekiem zwierzę uczy tolerancji, odpowiedzialności oraz wrażliwości na uczucia i zachowania innych ludzi. Pies na zajęciach wprowadza radość, spontaniczność i poczucie bezpieczeństwa. Pies jest naszym przyjacielem, akceptuje nas i nasze otoczenie. Cierpliwie nas wysłucha i jest otwarty na współpracę.

Zajęcia odbywają się przygotowanych pomieszczeniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem pracy opracowanym przez zespół kynoterapeutyczny zatwierdzanym przez Dyrektora Placówki. W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć  staramy się każdego ucznia(dziecko)  traktować indywidualnie realizując założenia zawarte   w IPET.

Zajęcia z psem mogą odbywać się w trzech formach:

  •  Spotkanie z psem – zajęcia mające na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczniem(dzieckiem) a psem. Mają postać radosnej, spontanicznej (lecz ukierunkowanej) zabawy, która ma na celu dostarczenie pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
  • Edukacja z psem -  zajęcia te mają stymulować sferę intelektualną i poznawczą. Zwiększają możliwość przyswojenia wiedzy. Pies motywuje do nauki czytania, liczenia. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel-pies.
  • Terapia z psem  - celem tych zajęć jest poprawa stanu fizycznego, społecznego i emocjonalnego ucznia(dziecka). Pies jest integralną częścią założonego procesu rewalidacyjnego.

 

Golden Retriever „INKA”- mgr Anna Krawczak-Paprocka

       

 

Labrador Retriever "KORA"- mgr Magdalena Strysik

               

                                                                                                                 

                                                                                                                                               Labrador "MILKA"- mgr  Małgorzata Nowak