List do rodziców dotyczący realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

List DO RODZICÓW 

Po otrzymaniu dotacji na zakup książek szkoła jest zobowiązana do spełnienia różnych wymogów zawartych w rozporządzeniach. Jednym z nich jest uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkania z rodzicami. 

LIST OTWARTY DO RODZICÓW 

ZPER w Grudziądzu 

Drodzy  Rodzice!  

Biblioteka szkolna otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 dotację na zakup nowości wydawniczych. Program ten przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Po konsultacjach z rodzicami, Samorządem Uczniowskim i uczniami zakupiono książki, które są atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, w większości to bestsellerowe pozycje, opowiadania, bajki, książki o sporcie, o zwierzętach. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. 

Rzeczywistość w której żyjemy jest oparta na obrazie i dźwięku. Dzieci od najmłodszych lat zalewane są falą bodźców płynących z laptopów, smartfonów i telewizji. Badania dowodzą, że aż 75 % dzieci woli oglądać telewizję, niż czytać książki. Tylko 25% sięga z własnej woli po książkę. 

Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też wielkim zadaniem szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, by czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno  emocjonalne jak  i intelektualne. 

Drodzy Rodzice, proszę Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania  i czytania książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, jednak nabywamy ją w ciągu całego życia. Niestety nawyk czytania książek zanika razem z coraz większym rozwojem technologii. Większość z nas jest tak pochłonięta urządzeniami mobilnymi, że nie znajduje czasu na tradycyjne czytanie. Wielu z nas woli obejrzeć film na podstawie książki, niż przeczytać samą powieść. Są jednak jeszcze Rodzice, którzy potrafią zaszczepić u swoich dzieci miłość do książek. 
O pozytywnych skutkach czytania wie chyba każdy z nas. Należą do nich: 

  • czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, motywów działania, otwiera oczy na świat i drugiego człowieka 

  •  czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli 

  •  czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli, 

  •  czytanie poprawia płynność  wysławiania się oraz umiejętność pisania prac stylistycznych, 

  •  czytanie rozwija wyobraźnię, pobudza naszą fantazję, 

  •  czytanie poprawia pamięć, łatwość  kojarzenia faktów, zwiększa zdolności koncentracji uwagi, 

  • ·czytając zapamiętujemy zasady ortograficzne, 

  • ·książki wychowują i rozwijają pasje, 

  • ·czytanie odpręża, uspokaja i relaksuje, 

  • ·czytanie to dobry sposób na nudę ! 

Jeśli siedzimy w domu, jesteśmy znudzeni i nie wiemy, co ze sobą zrobić, weźmy do ręki książkę ! To najlepszy sposób na nudę. Należy tylko odnaleźć swoją dziedzinę i czytać to, co naprawdę lubimy. Im więcej czytamy, tym więcej wiemy. Im więcej wiemy, tym pewniej czujemy się w różnych sytuacjach. A im pewniej się czujemy, tym bardziej rośnie nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem - warto czytać! 

                                                                                                               Bibliotekarz