Makaton

Makaton – wspomagająca i alternatywna metoda porozumiewania się

Wiemy jak ważna jest komunikacja w życia każdego człowieka. Chcemy, aby każde dziecko miało szansę wyrażenia swoich potrzeb i uczuć, aby miało szansę jak najpełniej uczestniczyć w życiu rodziny, klasy czy szkoły. Dlatego w naszym ośrodku włączamy metodę komunikacji Makaton w zajęcia szkolne dla uczniów, którzy tego potrzebują.

Adresatami metody Makaton są dzieci z trudnościami w komunikacji:

  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z niepełnosprawnością fizyczną,
  • z autyzmem,
  • z uszkodzeniami zmysłów,
  • ze specyficznymi zaburzeniami języka (np.afazja)

Makaton daje możliwość rozumienia i bycia rozumianym przez innych.

Makaton to jedna z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się zapoczątkowana w Polsce przez Bogusławę B. Kaczmarek – pedagoga specjalnego i logopedę. Makaton (system gestów i symboli graficznych) przeznaczony jest dla osób, które nie nabyły umiejętność mówienia, jak również dla osób, u których wykształcone umiejętności nie pozwalają
na skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem.

Makaton wykorzystuje wszystkie możliwe elementy komunikacji:

  • słuchowe
  • migowe (gesty)
  • wzrokowe (symbol)
  • ustne (mowa)

Gestom Makaton towarzyszy mowa i symbol graficzny. W zależności od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z tej metody gesty i symbole mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie lub mogą być łączone z innymi systemami AAC.