"MAM TALENT""

Konkurs który ma na celu rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wyjątkowo dużo nadesłano nagrań z wykonaniem piosenek. Były też tańce, prace plastyczne oraz przestrzenne. Wszystkie prace konkursowe - ukazanie swoich talentów i pasji zostały  zaprezentowanena fb szkolnym.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i promowanie młodych talentów.