Matematyka

 

Serdecznie witam SP4/5
Przesyłam tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień- ostatni naszej edukacji (22-26. 06.2020 r).
Zadania powtórzeniowe.
Ćwiczenia powtórzeniowo- kontrolne.
Kliknij w link, pobierz  materiały, wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/12iCTrdkHw2d7qtNGX2B8Mpn4SzkjpnPp?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

............................................................................................

Serdecznie witam SP4/5
Przesyłam tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (08-10. 06.2020 r).
Utrwalanie wiadomości- zadania różne.
Ćwiczenia powtórzeniowo- kontrolne.
Kliknij w link, pobierz  materiały, wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1YrQIXgKWrbxkZ5llHtI7AOIp7wL0yTFZ?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

8 – 12 CZERWIEC

Lekcja 46. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Kalendarz i czas

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych obliczeń zegarowych i kalendarzowych.

Lekcja 47. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Jednostki długości i jednostki masy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prawidłowego stosowania jednostek długości oraz masy.

Lekcja 48. Liczby na co dzień – powtórzenie wiadomości. Skala na planach i mapach

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania rzeczywistej długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.

 

 

 

 

Klasa VII:

 

8 – 12 CZERWIEC

Lekcja 35. Obliczenia procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu stosowania obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

Lekcja 36. Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.

 

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

 

                                       Janusz Stachowicz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Serdecznie witam SP4
Przesyłam tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (01-05. 06.2020 r).
Różne bryły- ćwiczenia w rozpoznawaniu.
Różne bryły –ćwiczenia w nazywaniu i segregowaniu .
Objętość- jednostki.
Objętość- zadania praktyczne.
Kliknij w link, pobierz  materiały, wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1AQcq1nrEQausViOzoxHC_qwuWnZawql9?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Serdecznie witam SP5

Tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (01-05. 06.2020 r).
Sprawdzian wiadomości-figury przestrzenne
Omówienie i poprawa sprawdzianu .
Utrwalanie tabliczki mnożenia.
Mnożenie sposobem pisemnym.
Kliknij w link, pobierz  materiały, wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1lpcTqqC2FmXVsRv8Z7IO42oD-TD_zdgl?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

1 – 5 CZERWIEC

Lekcja 42. Ułamki – powtórzenie wiedzy. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Lekcja 43. Ułamki – powtórzenie wiedzy. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwinięć dziesiętnych ułamków zwykłych.

Lekcja 44. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiedzy. Proste i odcinki

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostych i odcinków.

Lekcja 45. Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiedzy. Figury płaskie i kąty

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu figur płaskich i kątów.

Klasa VII:

 

1 – 5 CZERWIEC

Lekcja 32. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać liczbę, gdy dany jest jej procent.

Lekcja 33. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania liczby, gdy dany jest jej procent.

Lekcja 34. Obliczenia procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

 

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                       Janusz Stachowicz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 SP - tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (25-29. 05. 2020 r).
Prostopadłościan - budowa.
Prostopadłościan – ćw. w kreśleniu.
Sześcian – budowa.
Sześcian – ćw. w kreśleniu.
Kliknij w link, pobierz  materiały, wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1mfq5h6b8Al_q0GVOhzIY2TAd7dLY1rkD?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

5 SP - tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (25-29. 05. 2020 r).

Siatki graniastosłupów – ćw. w rozpoznawaniu.
Siatki graniastosłupów – ćw. w kreśleniu.
Utrwalanie wiadomości.
Powtórzenie przed sprawdzianem.
Kliknij w link ,  pobierz  materiały , wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1S9iI0pGbg8eNF4tVjwnqjr68wZ3Z0dYa?usp=sharing
Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

25 – 29 MAJ

Lekcja 38. Prostopadłościany i sześciany. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczyć na temat prostopadłościanów i sześcianów.

Lekcja 39. Prostopadłościany i sześciany. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu prostopadłościanów i sześcianów.

Lekcja 40. Graniastosłupy proste. Wprowadzenie

Na tej lekcji będę się uczyć na temat graniastosłupów prostych.

Lekcja 41. Graniastosłupy proste. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu graniastosłupów prostych.

 

 

 

 

Klasa VII:

 

25 – 29 MAJ

Lekcja 29. Jaki to procent? 

Na tej lekcji nauczę się, jaki procent danej liczby stanowi inna liczba.

Lekcja 30. Obliczanie procentu danej liczby

Na tej lekcji nauczę się obliczać liczbę a równą p procent danej liczby b.

Lekcja 31. Obniżki i podwyżki

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość podwyżki oraz obniżki.

 

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                       Janusz Stachowicz

...........................................................................................................................................

Serdecznie witam SP5
Przesyłam tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (18-22. 05. 2020 r).
Poznajemy siatkę prostopadłościanu.
Ćwiczenia w kreśleniu siatki prostopadłościanu.
Wykonywanie bryły prostopadłościanu.
(Nakreśl siatkę prostopadłościanu o wymiarach: a= 4cm, b=7cm, c=2cm , wytnij i sklej.)
Kliknij w link ,  pobierz  materiały , wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/13MyYyFWzozhv3IIdN-70z9m4HDV2N175?usp=sharing
Zamieszczam kolejny link do testu; Potyczki matematyczne.
Termin nadsyłania odpowiedzi do końca tygodnia
https://forms.gle/aQbLDFP3geCrmS3N8

Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Serdecznie witam SP4
Przesyłam tematy i zadania do pobrania na kolejny tydzień (18-22. 05. 2020 r).
Jak obliczamy pole prostokąta.
Pole prostokąta – ćwiczenia .
Pole prostokąta zadania praktyczne.
Kliknij w link ,  pobierz  zadania
https://drive.google.com/drive/folders/1318WUc8j_5stQYVYzyiIdU1kIFZakpSa?usp=sharing
Zamieszczam kolejny link do testu; Potyczki matematyczne .
Termin nadsyłania odpowiedzi do końca tygodnia.
https://forms.gle/aQbLDFP3geCrmS3N8

Wykonane prace  prześlij   na  maila  lub WhatsApp.
W razie pytań  proszę o bezpośredni kontakt lub przez wychowawcę klasy.
Życzę powodzenia.
A. Moritz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

18 – 22 MAJ

Lekcja 34. Zadania tekstowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak poprawnie rozwiązywać zadania tekstowe.

Lekcja 35. Zadania tekstowe. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja 36. Rozpoznawanie figur przestrzennych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać różne figury przestrzenne.

Lekcja 37. Rozpoznawanie figur przestrzennych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozpoznawania figur przestrzennych.

 

 

 

 

Klasa VII:

 

18 – 22 MAJ

Lekcja 26. Co to jest średnia? Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu obliczania średniej arytmetycznej.

Lekcja 27. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

Lekcja 28. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zbierania i opracowywania danych statystycznych.

 

 

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                       Janusz Stachowicz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

11 – 15 MAJ

Lekcja 30. Zapisywanie równań

Na tej lekcji nauczę się, jak zapisywać równania.

Lekcja 31. Liczba spełniająca równanie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest liczba spełniająca równanie.

Lekcja 32. Rozwiązywanie równań. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania.

Lekcja 33. Rozwiązywanie równań. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rozwiązywania równań.

 

Klasa VII:

11 – 15 MAJ

Lekcja 23. Odczytywanie danych statystycznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak odczytywać dane statystyczne.

Lekcja 24. Odczytywanie danych statystycznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu odczytywania danych statystycznych.

Lekcja 25. Co to jest średnia? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest średnia arytmetyczna.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                       Janusz Stachowicz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zadania SP5 na tydzień 11-15.05.2020.r
Objętość i pojemność- ćwiczenia i zadania.
Objętość prostopadłościanu - ćwiczenia i zadania.
Kliknij w link pobierz materiały, rozwiąż zadania .
https://drive.google.com/drive/folders/1-d970BL7SC6PTHfZWKmiDPneSUL4JaQQ?usp=sharing
W razie pytań proszę  o kontakt A. Moritz
Wykonane zadania odeślij.
Bardzo dziękuję uczniom z kl.5  za wykonanie testu i odesłanie.

Zadania dla SP4 na tydzień 11-15.05.2020.r
Pola figur płaskich-ćwiczenia i zadania.
Jednostki pola -ćwiczenia i zadania.
Kliknij w link pobierz materiały , wykonaj zadania.
https://drive.google.com/drive/folders/1h5JSfQgj5uqKowx-7F2rBAXNDmGrF25z?usp=sharing
W razie pytań proszę o kontakt A. Moritz
Rozwiązane zadania odeślij.
Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom za wykonane i przesłane do mnie testy.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Serdecznie witam
Przesyłam tematy i zadania na kolejny tydzień(4-8.05.20r)
Powtórzenie przed sprawdzianem.
Sprawdzian wiadomości.
Omówienie i poprawa.
Figury przestrzenne.
Kliknij w link pobierz zadania, rozwiąż i prześlij A. Moritz
 https://drive.google.com/drive/folders/1ThUEWVOyese08plYWY5MZXz3rG4VG889?usp=sharing
Po powtórzeniu , kliknij w link , rozwiąż test i prześlij:
 https://forms.gle/P2w5YKzpvyQe7R4R7
Pozdrawiam A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Serdecznie witam
Przesyłam tematy i zadania na kolejny tydzień(4-8.05.20r)
Powtórzenie przed sprawdzianem.
Sprawdzian wiadomości.
Omówienie i poprawa.
Kliknij w link pobierz zadania, rozwiąż i prześlij A. Moritz
 https://drive.google.com/drive/folders/1GCpow0wNit7V_1daCts-k6GnvJqki0X9?usp=sharing
Po powtórzeniu , kliknij w link , rozwiąż test i prześlij:
 https://forms.gle/CpzYfNHaMxv2e2qx6
Pozdrawiam A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

4 – 8 MAJ

Lekcja 26. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu zapisywania wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 27. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 28. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 29. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak upraszczać wyrażenia algebraiczne.

 

Klasa VII:

4 – 8 MAJ

Lekcja 20. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu siatki graniastosłupów oraz obliczania pola powierzchni graniastosłupa.

Lekcja 21. Objętość graniastosłupa. Jednostki objętości. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać objętość graniastosłupa oraz jakie są jednostki objętości.

Lekcja 22. Objętość graniastosłupa. Jednostki objętości. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania objętości graniastosłupa oraz jednostek objętości.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                       Janusz Stachowicz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Przesyłam kolejne zadania 27-30. 04. 2020 r.
Odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadania.
Mnożenie i dzielenie przez 10,100,100- ćwiczenia
Kliknij w link i rozwiąż zadania:
https://drive.google.com/drive/folders/10JqidrgiV0t0Jei2O3iRHUBASK_Lqnwo?usp=sharing
Wykonane zadania odeślij . W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny.
A. Moritz

Przesyłam kolejne zadania 27-30.04. 2020 r.
Utrwalanie wiadomości z działu VI- zadania różne.
Kliknij w link odczytaj i wykonaj zadania:
https://drive.google.com/drive/folders/117nXU_rBxP1y6AvQGPfv90IlfphLInxv?usp=sharing
Wykonane prace proszę o odesłanie. W razie problemów proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny.A. Moritz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

20 - 24. Kwiecień

Lekcja 22. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się mnożyć i dzielić liczby całkowite.

Lekcja 23. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

Lekcja 24. Działania na liczbach całkowitych. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na liczbach całkowitych.

Lekcja 25. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się zapisywać wyrażenia algebraiczne.

 

Klasa VII:

20 - 24. Kwiecień

Lekcja 17. Działania na pierwiastkach. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu działań na pierwiastkach.

Lekcja 18. Przykłady graniastosłupów

Na tej lekcji poznam przykłady graniastosłupów.

Lekcja 19. Siatki graniastosłupów. Wprowadzenie

Na tej lekcji dowiem się, czym są siatki graniastosłupów oraz nauczę się obliczać pole powierzchni graniastosłupa.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.                                        Janusz Stachowicz

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

20 - 24. Kwiecień

Lekcja 18. Porównywanie liczb. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywać liczby.

Lekcja 19. Porównywanie liczb. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu porównywania liczb.

Lekcja 20. Dodawanie i odejmowanie. Wstęp

Na tej lekcji nauczę się, jak prawidłowo dodawać liczby. 

Lekcja 21. Dodawanie i odejmowanie. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prawidłowego dodawania liczb. 

 

Klasa VII:

20 - 24. Kwiecień

Lekcja 14. Pierwiastki. Wprowadzenie 

Na tej lekcji poznam pierwiastki.

Lekcja 15. Pierwiastki. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu pierwiastków.

Lekcja 16. Działania na pierwiastkach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na pierwiastkach.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.       Janusz Stachowicz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Matematyka SP5 ( 20-24 .04 .2020r.)
Dodawanie liczb całkowitych-ćwiczenia .
Dodawanie liczb całkowitych- rozwiązywanie zadań.
O ile różnią się liczby- ćwiczenia i zadania.
Proszę kliknij w link i wykonaj zadania:
https://drive.google.com/drive/folders/1ea4Bxc8flu1q5ZK5ENFtPO13X_dr_YnE?usp=sharing

Matematyka SP4 ( 20-24 .04 .2020r.)
Dodawanie ułamków dziesiętnych-rozwiązywanie ćwiczeń i zadań.
Odejmowanie ułamków dziesiętnych-ćwiczenia.Kliknij na link i rozwiąż zadania:
https://drive.google.com/drive/folders/1NoUt1JbvEqD_AfUNGMe8np2E6ghCTgmz?usp=sharing

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

15 - 17. Kwiecień

Lekcja 16. Obliczenia procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu posługiwania się obliczeniami procentowymi.

Lekcja 17. Obniżki i podwyżki. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczać wartość podwyżki oraz obniżki.

Klasa VII:

15 - 17. Kwiecień

Lekcja 12. Działania na potęgach. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu działań na potęgach.

Lekcja 13. Notacja wykładnicza 

Na tej lekcji nauczę się, jak stosować notację wykładniczą liczb.

Lekcja z e-podręcznika
Materiał dodatkowy

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.        Janusz Stachowicz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Średnia arytmetyczna. Liczby dodatnie i ujemne.
Kliknij w link:
https://drive.google.com/open?id=1krHYqnaoMyVjdh3H7uVmeU3IQ4CxNWvx
Rozwiąż zadania.Podręcznik str.56 zad. 1A, str.126 zad. 1, 2, 3.

.....................................................................................................

4SP
Zamiana ułamków. Dodawanie ułamków dziesiętnych.
Kliknij w link:
https://drive.google.com/open?id=17n1oIEQXTxpUPsFLZR4JezYYUKh8Zmrt
i rozwiąż zadania.
Rozwiąż zadania podręcznik str.123 zad 1A, str. 128 zad.1A.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Klasa VI/VII

 Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

06 - 07. Kwiecień

Lekcja 11. Jaki to procent? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się interpretować procenty danej wielkości.

Lekcja 12. Jaki to procent? Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedze na temat interpretacji procentów danej wielkości.

Lekcja 13. Diagramy procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak przedstawiać dane za pomocą diagramów procentowych.

Lekcja 14. Diagramy procentowe. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu przedstawiania danych za pomocą diagramów procentowych.

Lekcja 15. Obliczenia procentowe. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak posługiwać się obliczeniami procentowymi.

Klasa VII:

06 - 08. Kwiecień

Lekcja 10. Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Na tej lekcji nauczę się, jak potęgować iloczyn oraz iloraz.

Lekcja 11. Działania na potęgach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się działań na potęgach.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

                                                       Janusz Stachowicz

.......................................................................................

Klasa 4/5 - zapraszamy do udziału w lekcjach oneline w TVP - Plik do pobrania

............................................................................

Egzamin próbny z matematyki znajdziecie w Plikach do pobrania.

--------------------------------------------------------------------------

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII. Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

30-31. Marzec

Lekcja 9. Procenty i ułamki. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, co to są procenty wyrażone w formie ułamków.

Lekcja 10. Procenty i ułamki. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedzę na temat procentów wyrażonych w formie ułamków.

01-03. Kwiecień

Lekcja 11. Jaki to procent? Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się interpretować procenty danej wielkości.

Lekcja 12. Jaki to procent? Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę i utrwalę wiedze na temat interpretacji procentów danej wielkości.

Klasa VII:

30-31. Marzec

Lekcja 7. Potęga o wykładniku naturalnym. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

01-03. Kwiecień

Lekcja 8. Potęga o wykładniku naturalnym. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu potęgowania z wykładnikiem naturalnym.

Lekcja 9. Potęgowanie potęgi

Na tej lekcji nauczę się, jak potęgować potęgę.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms. W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy.

------------------------------------------------------

SP4 Ułamki dziesiętne, porównywanie.W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (A Moritz) lub przez wychowawcę klasy.

Zadania w Plikach do pobrania (klasa 4 skany z dnia 27.03.2020)

-----------------------------------------------------

SP5 Kalendarz i zegar

podręcznik strona 46 zadanie 1a
podręcznik strona 47 zadanie 1b
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (A Moritz) lub przez wychowawcę klasy.
Zadania w Plikach do pobrania (skany z dnia 27.03.2020)

------------------------------------------------------

Kontakt do p. Małgorzaty Kozłowskiej kozlowska.malgorzata@zper.pl

----------------------------------------------------

MATEMATYKA – Janusz Stachowicz

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

Marzec – tydzień 23-27.03.20

Temat: Pole trójkąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole trójkąta.

Temat: Pole trójkąta. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trójkąta.

Temat: Pole trapezu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się jak obliczyć pole trapezu

Temat: Pole trapezu. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji utrwalę swoje wiadomości na temat obliczania pola trapezu.

Klasa VII:

Marzec – tydzień 23-27.03.20

Lekcja 1. Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań 

Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 2. Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 3. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą 

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 5. Rozwiązanie równań. Liczba rozwiązań równania

Na tej lekcji dowiem się, jakie są możliwe rozwiązania równania liniowego.

Lekcja 6. Równania liniowe – zadania

Na tej lekcji przećwiczę rozwiązywanie równań liniowych.

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym. Wykonuje zdjęcia rozwiązanych zadań i wysyła mailem lub sms.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy. Janusz Stachowicz

------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne zadania do utrwalenia SP4/5

klasa SP5 zadanie I i II strona 85 - podręcznik
klasa SP4 zadanie 4 i 6 strona 72 - podręcznik
Materiał do ćwiczeń w Plikach do pobrania (skan 23.03.2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------

SP 5- podręcznik- zadania 8,10,11. Strona 82 

SP 4 podręcznik- zadanie 1 a,b Strona 71.

Materiał do ćwiczeń w Pliki do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 8 - dział VI Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej. Podręcznik str. 222-263. Proszę zrobić po 5 wybranych zadań z każdego podrozdziału. Małgorzata Kozłowska

---------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa VI/VII

Uczniowie otwierają stronę: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Uczniowie klasy VI klikają w klasę VI, natomiast uczniowie klasy VII klikają w klasę VII.

Następnie wybierają przedmiot a z zestawu matematyka.

Klasa VI:

Marzec – tydzień 1 i 2

Lekcja 1. Pole prostokąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole prostokąt przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 2. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola prostokąta przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 3. Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku i rombu na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 4. Pole równoległoboku i rombu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola równoległoboku i rombu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Klasa VII:

Marzec – tydzień 1 i 2

Lekcja 1. Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań 

Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 2. Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 3. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą 

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

Zgodnie z powyższym planem, każdy uczeń przerabia materiał i wykonuje notatkę w zeszycie przedmiotowym.

W przypadku pytań do powyższego materiału proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez wychowawczynię klasy. Janusz Stachowicz

---------------------------------------------------------------------------------

"Mnożenie" dla najmłodszych

"Ćwiczenia matematyczne - mnożenie"

Szalone liczby.pl