Metoda Knilla

Metoda Christophera Knilla i Marinie Knill; program aktywności rozwijający świadomość ciała, kontakt, komunikację. U dzieci, by rozwijać świadomość ciała należy stworzyć bezpieczne środowisko, gdzie dziecko będzie mogło się skoncentrować. Bardzo ważna jest muzyka, która stymuluje i podwyższa uwagę.

Program 1-koncentruje sie na górnej części ciała.

Program 2-koncentruje sie na niższej połowie ciała.

Program 3-wymaga większej świadomości dziecka, ruchliwości, koordynacji.

Program 4-wymaga samokontroli, koncentracji.

Wykorzystuje się dotyk, mimikę, nie ma rozmowy. Są to zabawy twórcze dające dzieciom radość. Unikamy w nich rywalizacji.