Metoda M. Montessori

W metodzie M. Montessorii uczniowie  są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez  przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów. Nauka odbywa  się poprzez wszystkie zmysły co,  zachęca uczniów do odkrywania, eksperymentowania, stawiania  pytań   i poszukiwania rozwiązań.

Dziecko zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego co zobaczy, ale aż 80% tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze. Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działania i odczuwanie.

Dowodami na  skuteczność metody Marii Montessori są dzieci, skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności  i z ufnością patrzące na świat. Dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy. Dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach. Dzieci znające czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne!

Nauka przez zabawę wpływa na rozwój  i zainteresowania dziecka, kształtuje wyobraźnię, pobudza  myślenie i aktywność. Przynosi radość, odprężenie i twórcze pomysły. W trakcie zajęć prowadzone są  zabawy, które sprawiają, że nauka jest dla dzieci przyjemnością. Dzieci zachęcane są do poszukiwania i badania otoczenia w ich własnym tempie.

W Ośrodku terapię systemem Marii Montessorii prowadzi pani mgr Maria Nowacka-Czerwińska, ale wielu nauczycieli i terapeutów wykorzystuje elementy tej metody w swojej pracy.