Metody pracy

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi organizujemy dla uczniów zgodnie z ich potrzebami zajęcia rewalidacyjne np.: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A.Tomatis, Kynoterapia, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy  terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, dogoterapia, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa, zajęcia muzyczne, rozwój aktywności twórczej.