Nie święci garnki lepią

Projekt edukacyjny realizowany był przez młodzież zespołów edukacyjno-terapeutycznych w atrakcyjnej formie. Łączył poznawanie nowej wiedzy i działanie wytwórcze a wszystko połączone z wycieczką dydaktyczną do warsztatu przedstawiciela ginącego zawodu - garncarza. Młodzież przygotowała jako podsumowanie projektu lekcję z zakresu techniki z udziałem gości: rodziców i nauczycieli.

Pokaz pracy mistrza w warsztacie był bardzo kształcący.