Mikroprojekt "Grudziądzka Akademia Cyfrowa"

Prezydent Grudziądza zachęca Państwa do udziału w mikroprojekcie „Grudziądzka Akademia Cyfrowa”, którego celem jest podniesienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku od 25 do 75 roku życia zamieszkałe lub zameldowane w Grudziądzu. Ze szkolenia mogą również skorzystać osoby mieszkające poza Grudziądzem, pod warunkiem, iż oświadczą, że nie brały udziału w podobnym projekcie w innej gminie.

Aktualnie dostępne są trzy moduły szkoleniowe:

  • Rodzic w Internecie,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Kultura w sieci.

Szczególnie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w module „Rodzic w Internecie”, który przygotuje Państwa do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów Internetu.

Cykl szkoleniowy w ramach danego modułu obejmuje 12 godz. i będzie podzielony na 4 bloki
3 godzinne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz gadżety „Grudziądzkiej Akademii Cyfrowej”.

Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu w ramach jednego modułu.

W związku z realizacją mikroprojektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, na które zapraszamy zainteresowane osoby. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w ogrodzie Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28. W trakcie spotkania trenerzy kompetencji cyfrowych opowiedzą o szczegółach mikroprojektu. Ponadto, dla każdego z uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek.

Na spotkanie informacyjne obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 56 45 10 464 i 56 45 10 465.

Rekrutację prowadzi i informacji dot. mikroprojektu udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pod wskazanymi wyżej numerami telefonu).