"TRZYMAJ FORMĘ !"

Kochani !

Nasz placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „TRZYMAJ  FORMĘ !”

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia. Celem projektu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez  promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny. W ramach projektu będziemy realizować wiele zdań nad  którymi  swoją  pieczę sprawuje  m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.