Najlepszy czytelnik w maja 2021

Najlepsi czytelnicy miesiąca maja 2021

Tytuł „Mola książkowego „ miesiąca maja zdobyła Wiktoria Zender kl. 8A ZET

Najlepiej czytającą klasą w miesiącu maju była kl. 8A ZET wych. Aneta Nowak