Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

Zrealizowaliśmy wszystkie wymagane zadania w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "ZABAWA SZTUKĄ" i otrzymaliśmy kolejny certyfikat uczestnictwa.
Wykonywane zadania dały nam wiele radości, pozwoliły rozwinąć twórcze myślenie, kreatywność oraz pozwoliły na ciekawą współpracę w grupach.
Opiekunowie projektu Pani Ewa, pani Aneta i pani Magda serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w wykonywaniu zadań.