Nowości

Do biblioteki zostały zakupione materiały Joachima Bauera dotyczące źródeł agresji i przemocy „Granice bólu”. Polecam książkę oraz filmy do zajęć profilaktycznych.

Filmy: 1. Przemoc psychiczna

2. Przemoc fizyczna

3. Przemoc emocjonalna

4. Przemoc seksualna

5. Agresja w szkole

6. Przemoc rówieśnicza

7. Zastraszanie, grożenie, gwałt

8. Niebieska karta itd.

Na płycie znajdują się 22 filmy dotyczące przemocy i profilaktyki. Filmy są krótki 5 min i w prosty sposób omawiające poruszane problemy.

Zapraszam do biblioteki.