Nowy sprzęt sportowy

W miesiącu grudniu nasza placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy, który udało się nam pozyskać dzięki Stowarzyszeniom OLIMPIADY SPECJALNE oraz SPRAWNI RAZEM. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i obiecujemy aktywnie z niego korzystać podnosząc sprawność fizyczną naszych zawodników i podopiecznych.