Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

Rada Miejska Miasta Grudziądza dnia 22 czerwca podjęła uchwałę na mocy której z dniem 1 września br. powstaje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1 z siedzibą przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu. Placówka będzie wchodzić w skład powstającego Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych składającego się z SOSW Nr 1 i ORW Nr 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejną formę pracy z dziećmi to odpowiedź na potrzeby środowiska.

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzenie umysłowym w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zgodnie z programem i zaleceniami wynikającymi z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane są w wymiarze minimum 8 godzin dziennie i prowadzone przez różnorodnych specjalistów.