ORW Nr 1

Grupa A dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Kamila Zaborowska, mgr Żaneta Wojciechowska

Grupa B dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu głębokim - mgr Monika Zielaskiewicz, mgr Milena Elwertowska

Grupa C dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Joanna Ziółkowska, mgr Milena Laskowska

Grupa D dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Mariola Krajewska, mgr Anna Krawczak-Paprocka

Grupa E dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Anna Bolewska, mgr Alicja Żuchlińska