Patron

Dyskusje nad wyborem imienia dla Ośrodka trwały kilka lat i po wielu konsultacjach z rodzicami, uczniami, nauczycielami wybrano propozycję następującą: Polskich Olimpijczyków.

Co zadecydowało o takim wyborze?

  • Wartości wychowawcze związane ze sportem i ideami olimpijskimi (zasada fair play, pokonywanie własnych słabości, szacunek dla rywala, uczciwa rywalizacja),
  • Fakt, że  sport odgrywał zawsze w pracy z naszymi dziećmi ważną rolę,
  • Osiągnięcia sportowe naszych uczniów,
  • Patriotyczny charakter imienia,
  • Wspaniałe warunki do uprawiana sportu w Ośrodku.

Sport jest sposobem na życie, tak mówili sportowcy-olimpijczycy, którzy spotykali się z naszą młodzieżą. Zapewnia wszechstronny rozwój psychofizyczny. Kształtuje charakter. Pozwala umiejętnie planować swój czas, wyładować energię w akceptowany społecznie sposób. Są to wartości, na które warto zwracać uwagę kształtując postawę młodego pokolenia.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej miasta Grudziądza w marcu 2007 roku na wniosek Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu nadano Ośrodkowi imię Polskich Olimpijczyków.

Uroczystość wręczenia sztandaru Ośrodkowi i oficjalnego odczytania aktu nadania imienia odbyła się 20 czerwca 2007 roku.