Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”

           

Nazwa zadania:  Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”

 

              DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

r.szk. 2021/2022

DOFINANSOWANIE: 382 500, 00 zł;      CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 382 500,00 zł

 

r.szk. 2020/2021

DOFINANSOWANIE: 250 000, 00 zł;      CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 250 000,00 zł

 

r.szk. 2019/2020

DOFINANSOWANIE: 300 000, 00 zł;      CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 300 000,00 zł

 

r.szk. 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DOFINANSOWANIE: 135 000, 00 zł;      CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 135 000,00 zł

 

 

O Programie:

Beneficjentami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, którzy dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej.

W ramach Programu uczestnicy objęci są wsparciem poprzez udział w :

  • zajęciach usprawniających – warsztatach artystycznych;
  • zajęciach terapeutycznych: relaksacyjnych, socjoterapeutycznych, muzykoterapeutycznych;
  • zajęciach wspierających ruchowo;
  • kołach zainteresowań: muzycznych, komputerowo-fotograficznych;
  • zajęciach rozwijających i wzmacniających aktywność, samodzielność życiową oraz nabyte wcześniej umiejętności;
  • zajęciach, na których objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • zajęciach w ramach, których objęci są działaniami aktywizującymi zawodowo.

Zadanie realizowane w latach szkolnych: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Wiecej szczegółów można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...