Podsumowanie czytelnictwa

Podsumowanie czytelnictwa roku szkolnego 2020/2021 

Czytelnictwo w  roku szkolnym 2020/2021 kształtowało  się następująco: 

               Nowe książki jakie zakupiliśmy w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa w tym roku szkolnym. Młodzież chętnie korzystała z nowego księgozbioru zachęcając innych uczniów do przyjścia do biblioteki. 

              Uczniowie  przeczytali 1.268 książek. Średnia na jednego ucznia wynosi 8,36 książki, w ubiegłym roku średnia wynosiła 6,20 jest wzrost czytelnictwa o 2,16  książki w stosunku do ubiegłym roku szkolnego. Nauczyciele wypożyczyli 377 książek. 

 

Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2020\2021 

w klasyfikacji szkolnej  

I miejsce Zender Wiktoria kl. 8A ZET - 177 książek 

II miejsce Marek Wiktor  kl. 3A –  55 książek 

III miejsce Robalewska Karolina kl. 6 – 54 Książki 

 

 

Najlepiej czytające klasy w roku szkolnym  2020/2021 

I miejsce - kl. 8A ZET wych. A. Nowak -  225 książek śred. 28,13  

II miejsce - kl. 2b SP wych. E. Grabowska -132 książki, śred. 26,40 

III miejsce - kl. 3A ZET wych. E. Jankowska- 173 książki, śred. 21,63  

 

IV miejsce - kl 5a/6a wych. M. Naftyńska - 70 książek, śred. 17,50 

V miejsce - kl. 2c/3 SP wych A. Jankowska - 74 książki, śred. 14,80 

VI miejsce - kl. 6A wych. Milena Laskowska - 85 książek, śred. 14,17 

VII- kl. 5b wych. E. Rozwadowska -80 książek, śred. 13,33 

VIII miejsce  4a SP wych. M. Ossowska - 67 książek, śred. 11,17 

IX miejsce 7a SP wych. M. Kozłowska -53 książki, śred. 10,60 

X miejsce 3pC wych. T. Żebrowska - 25 książek, śred. 6,25 

 

Bibliotekarz 

 Iwona Stanisławska