Podtrzymywanie więzi

  1. W naszej placówce odbywają się spotkania absolwentów z ich kolegami i nauczycielami

  2. Umożliwiamy również indywidualne kontakty absolwentów z naszą szkołą

  3. Zapraszamy absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych i zawodach sportowych