Pracownicy niepedagogiczni

Magdalena Gawrońska - sekretarz Zespołu

Agnieszka Aleksandrowicz - kierownik gospodarczy

Adriana Chmielewska - główny specjalista 

Angelika Okońska - referent

Nikodem Osowicki - intendent