Pracownicy pedagogiczni

 

mgr Anna Drozdowska - dyrektor Zespołu

mgr Małgorzata Spychalska - wicedyrektor Zespołu ds. edukacji

mgr Mirosława Kupczyk - wicedyrektor Zespołu ds. Ośrodków

mgr Małgorzata Janowska - pedagog

mgr Beata Tadajewska - pedagog

mgr Małgorzata Ratajczyk-Góral - psycholog

mgr Beata Goralewska - Skambara - psycholog

 

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawcy oddziałów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 14

 

Oddział przedszkolny z różnymi niepełnosprawnościami - mgr Adriana Nowak

Oddział przedszkolny z różnymi niepełnosprawnościami - mgr Magdalena Lewandowska

1 aut dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem + autyzm i lekko - mgr Anna Stawicka

4 aut dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem - mgr Dorota Nowakowska

4/6 aut dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem - mgr Marlena Naftyńska

3 A - mgr Elżbieta Jankowska

3 B - mgr Agnieszka Dziesińska

5 A - mgr Emilia Lewandowska

5 B - mgr Aleksandra Sarnowska

7 A - mgr Aneta Nowak

7 B - mgr Anna Lewandowska

8 A - mgr Marlena Kuczkowska

8 B - mgr Tatiana Żebrowska

1 - mgr Ewa Grabowska

2/3 - mgr Anna Jankowska

4/5 - mgr Adriana Kloskowska

6/7 - mgr Katarzyna Ludwicka

8 - mgr Małgorzata Ossowska

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

1 PA  – mgr Małgorzata Piszkalska

2 PA  – mgr Joanna Koźlińska

2 PB – mgr Magdalena Strysik

2 PC – mgr Jolanta Baumgart

3 PA – mgr Sylwia Szmytki

3 PB – mgr Małgorzata Nalewajska

3 PC - mgr Beata Rzepka

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

 

Grupa A dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Kamila Zaborowska, mgr Żaneta Wojciechowska

Grupa B dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu głębokim - mgr Monika Zielaskiewicz, mgr Milena Elwertowska

Grupa C dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Joanna Ziółkowska, mgr Milena Laskowska

Grupa D dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Mariola Krajewska, mgr Anna Krawczak-Paprocka

Grupa E dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - mgr Anna Bolewska, mgr Alicja Żuchlińska

 

W ZPER oprócz nauczycieli będących wychowawcami klas pracuje wielu specjalistów. Są wśród nich: socjoterapeuta, specjaliści usprawniania mowy, rehabilitacji ruchowej min. metodą NDT Bobath, specjaliści z zakresu integracji sensorycznej, terapii Montessori, terapii Biofeedback, Tomatis, terapii taktylnej czy kynoterapii. Rozwój wszystkich dzieci w naszej Placówce otoczony jest wsparciem ponieważ szeroki wachlarz specjalistów zapewnia różnorodne zajęcia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach PPP.