Pracownicy pedagogiczni

 

mgr Anna Drozdowska - dyrektor Zespołu

mgr Małgorzata Spychalska - wicedyrektor Zespołu ds. edukacji

mgr Małgorzata Kuźniar - wicedyrektor Zespołu ds. Ośrodków

mgr Małgorzata Janowska - pedagog

mgr Beata Tadajewska - pedagog

mgr Małgorzata Ratajczyk-Góral - psycholog

 

Rok szkolny 2021/2022

Wychowawcy oddziałów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych 

Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna

 

Oddział przedszkolny OPA - Litwińska Kinga

Oddział przedszkolny OPB – Lewandowska Magdalena

Oddział przedszkolny OPC – Wojciechowska Aleksandra

 

2 A     -  Nowacka - Czerwińska Maria

3 A     – Jankowska Elżbieta

5 A     – Dziesińska Agnieszka

6 A     -  Laskowska Milena

6 B     – Lewandowska Emilia

6 C     – Ziółkowska Joanna

8 A     – Lewandowska Anna

8 B    – Nowak Aneta

8 C    -  Nowak Adriana

 

1a            – Jankowska Anna

2a/3a       – Stawicka Anna

2b/3b        – Sonsak Dominika

3c             – Grabowska Ewa

4a/5a        -  Moritz Agnieszka

5lek/4lek   -  Ossowska Małgorzata

5b/6aut     -   Ludwicka - Urlicka Katarzyna

6a/7a        -   Naftyńska Marlena

6b             -   Rozwadowska Ewa

7b             -   Kloskowska Adriana

8a             -    Kozłowska Małgorzata

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

1 PA           – Koźlińska Joanna

1 PB           – Żebrowska Tatiana

2 PA            – Szmytki Sylwia

2 PB            – Mrozowska Anna

2 PC            – Baumgart Jolanta

3 PA             – Strysik Magdalena

3 PB            –  Rzepka Beata

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

Grupa A dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - Zaborowska Kamila, Wojciechowska Żaneta

Grupa B dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu głębokim -  Elwertowska Milena, Teresak Agnieszka

Grupa C dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami -   Paga Aleksandra, Gehrke Maria

Grupa D dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - Krajewska Mariola, Krawczak-Paprocka Anna

Grupa E dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami – Bolewska Anna,  Żuchlińska Alicja

Grupa F dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami – Lewandowska Anita, Kotlęga Monika