Pracownicy pedagogiczni

 

mgr Anna Drozdowska - dyrektor Zespołu

mgr Małgorzata Spychalska - wicedyrektor Zespołu ds. edukacji

mgr Mirosława Kupczyk - wicedyrektor Zespołu ds. Ośrodków

mgr Małgorzata Janowska - pedagog

mgr Beata Tadajewska - pedagog

mgr Małgorzata Ratajczyk-Góral - psycholog

 

Rok szkolny 2020/2021

Wychowawcy oddziałów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych 

Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna

 

Oddział przedszkolny OrA - Adriana Nowak

Oddział przedszkolny OrB – Lewandowska Magdalena

Oddział przedszkolny OrC – Wojciechowska Aleksandra

 

3 A     – Jankowska Elżbieta

3 B     – Dziesińska Agnieszka

5 A     – Lewandowska Emilia

6 A     – Laskowska Milena

7 A     – Lewandowska Anna

7 B     – Kuczkowska Marlena

8 A     – Nowak Aneta

 

1/2a   – Stawicka Anna

2b       – Grabowska Ewa

2c/3   – Jankowska Anna

4         – Ossowska Małgorzata

5 aut   dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem – Nowakowska Dorota

5a/6a – Naftyńska Marlena

5b       – Rozwadowska Ewa

6b       – Kloskowska Adriana

7a       – Kozłowska Małgorzata 

8         – Ludwicka Katarzyna

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

1 PA                 – Szmytki Sylwia

1 PB (kl.1/2)   – Mrozowska Anna

1 PC                 – Żebrowska Tatiana

2 PA ( kl.2/3)  – Piszkalska Małgorzata

2 PB ( kl.2/3)  – Strysik Magdalena

3 PA  (kl.2/3)  – Koźlińska Joanna

3 PB ( kl.2/3)  – Rzepka Beata

3 PC  (kl.2/3) –  Baumgart Jolanta

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

Grupa A dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - Zaborowska Kamila, Wojciechowska Żaneta

Grupa B dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu głębokim -  Elwertowska Milena, Teresak Agnieszka

Grupa C dla dzieci z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami -   Ziółkowska Joanna, Gehrke Maria

Grupa D dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami - Krajewska Mariola, Krawczak-Paprocka Anna

Grupa E dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnospr. intelekt. w stopniu um/zn ze sprzężeniami – Bolewska Anna,  Żuchlińska Alicja