Publikacje

Publikacje pedagogiczne. Programy, rozkłady, konspekty, scenariusze (poniższe materiały znajdują się w Bibliotece).

mgr Mirosława Kupczyk – Program profilaktyczny przeciwdziałający agresji i przemocy  "Bądź przyjazny”, 2003

mgr Anna Stawicka – Program nauczania klasy 0 specjalnej, 2004

mgr Anna Stawicka – Gry i zabawy w świetle dotychczasowej literatury, 2004

mgr Mirosław Dymiński – Zestaw gier i  zabaw dla dzieci i młodzieży SOSW nr 1 w Grudziądzu, 2005

mgr Leszek Szymański – Przykładowe konspekty ćwiczeń profilaktyczno-korekcyjnych dla różnych grup wiekowych, 2005

mgr Leszek Szymański – Konspekty zajęć profilaktyczno-korekcyjnych, 2003

mgr Małgorzata Janowska, mgr  Magdalena Zalewska – Scenariusze zajęć edukacyjno-wychowawczych dla gimnazjum kl. ZET, 2005

mgr Małgorzata Ambrosius-Okońska – Terapia pedagogiczna w praktyce.  Edukacja ekologiczna, 2005

mgr Rafał Mioduszewski – Zabawy i gry w gimnastyce korekcyjnej, 2005

mgr Joanna Broniewska, mgr Małgorzata Janowska – Program nauczycielski. Nauczanie początkowe w zespołach edukacyjno-terapeutycznych, 2005

mgr Mirosława Brudzińska – Nauczycielski program - Terapii logopedycznej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, 2005

mgr Mirosława Brudzińska – Program nauczycielski. Kompleksowa terapia jąkania, 2005

mgr Jacek Pyżewicz –  Spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 2005

mgr Jacek Pyżewicz –  Ćwiczenia dla ludzi z nadwagą. (scenariusz zajęć), 2005

mgr Jacek Pyżewicz – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci - plecy kołyskowe, 2005

mgr Jacek Pyżewicz – Gimnastyka dla dzieci i młodzieży, 2005

mgr Zenon Urlicki –  Spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 2005                                                                                                                                          

mgr Małgorzata Janowska – Zajęcia muzyczno-ruchowe do wykorzystania na zajęciach w klasach 1-3, 2005

mgr Anna Lewandowska – Przewodnik dla nauczycieli. Małe formy teatralne jako terapia przez twórczość dzieci upośledzonych umysłowo, 2006

mgr Anna Lewandowska – Zbiór konspektów do kształcenia zintegrowanego dla kl. 2 szkoły specjalnej, 2006

mgr Anna Lewandowska – Program integracyjny współpracy szkoły z rodzicami w kształceniu zintegrowanym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2006

mgr Małgorzata Ambrosius–Okońska – Edukacja ekologiczna w oparciu o zasoby najbliższej okolicy  Grudziądza, 2006

mgr Marlena Kuczkowska – Program nauczycielski obejmujący fragment działalności dydaktyczno-wychowawczej dla zespołów edukacyjno-terapeutycznych III poziom, 2007

mgr Bogusława Sobiech – Fizyka i astronomia. Autorski program nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 11 przy SOSW Nr 1 w Grudziądzu, 2009

mgr Anna Stawicka, mgr Mariola Krajewska, mgr Elżbieta Jankowska – Program nauczania przedszkolnego, 2009

mgr Dorota Cieślak – Program autorski. Z muzyką przez świat dla zespołów edukacyjno-terapeutycznych. III etap edukacji, 2012

mgr Anna Krawczak-Paprocka - Zrozumieć i pobulić Tomatisa, 2012

mgr Ewa Rozwadowska – Program działań Koła Ekologicznego, 2012

mgr Ewa Pyżewicz - Moja fotografia, 2012

mgr Adriana Nowak, mgr Mariola Krajewska, mgr Ewa Pyżewicz, mgr Anna Krawczak-Paprocka- program własny - Mój talent ,  2012

mgr Anna Mrozowska, mgr Ewa Pyżewicz, mgr Anna Krawczak Paprocka - program własny - Spełniam różne role społeczne ,  2012

mgr Beata Tadajewska, mgr Tatiana Żebrowska, mgr  Monika Dominikowska – Program profilaktyczny. Jestem aktywny, zachowuję się bezpiecznie

mgr Anna Mrozowska -Rozwój samego siebie przez sztukę, 2012

mgr Beata Tadajewska, i inni – Gimnazjum ZET. Doradztwo zawodowe, 2013

mgr Beata Tadajewska, i inni –  Gimnazjum lekko. Doradztwo zawodowe, 2013

mgr Anna Krawczak-Paprocka - Kynoterapia jako metoda wspomagania rozwoju dziecka, 2013

mgr Mirosław Chorąży – Profilaktyczny program wewnętrzny SOSW nr 1 w Grudziądzu im. Polskich Olimpijczyków. Gimnastyka poranna wychowanków, 2013

mgr Dorota Cieślak – Rola muzyki w kształtowaniu prawidłowej wymowy dziecka, 2013

Szkoła Przysposabiająca do pracy. Program nauczania "Moje miejsce w społeczeństwie" rok 2007

mgr Joanna Kapusta, mgr Ewa Pyżewicz, mgr Anna Krawczak-Paprocka - program własny - Piknik fotograficzno-przyrodniczy, 2013

mgr Mirosław Chorąży – Podróże dalekie. Brazylia, Afryka, 2013

mgr Mirosław Chorąży – Multimedialna kronika  Integracyjnych Turniejów Piłkarskich, 2013

Ewa Giemza – Monografia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grudziądzu. Praca magisterska, 2013

,gr Beata Tadajewska, i inni – Doradztwo zawodowe. Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 2013

mgr Tatiana Żebrowska – Rozkład materiału. Klasa I Gimnazjum. Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny, 2013

mgr Tatiana Żebrowska – Rozkład materiału. Klasa II Gimnazjum. Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny, 2013

mgr Tatiana Żebrowska – Rozkład materiału. Klasa III Gimnazjum. Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny, 2013

mgr Tatiana Żebrowska – Scenariusze zajęć - rozwijanie kompetencji społecznych, 2014

mgr Anna Jankowska, mgr Marlena Naftyńska - Program profilaktyczny przeciwdziałania używania wulgaryzmów przez uczniów. Dbam o kulturę słowa, 2014

mgr Anna Krawczak-Paprocka - Dobrostan psa podczas zajęć kynoterapeutycznych, 2014

mgr Aneta Nowak, mgr Aleksandra Sarnowska - program własny - Chcę sie bawić, rozwijać i poznawać świat, 2014

mgr Aneta Nowak, mgr Rafał Mioduszewski - program własny - Gry i zabawy dla prawidłowej zabawy, 2014

mgr Jolanta Baumgart,  mgr Iwona Stanisławska, mgr Magdalena.Strysik, mgr Iwona Szymańska - Program edukacyjny - Edukacja prawna uczniów ZPER,                  

mgr Małgorzata Pawlak, mgr Magdalena Strysik - Program profilaktyczny - Myślę i działam odpowiedzialnie,

mgr Sylwia Szmytki, mgr Magdalena Strysik - Program edukacyjny - Jestem miłośnikiem Grudziądza, 2018

mgr Aleksandra Gontowska, mgr Magdalena Strysik - Scenariusze zajęć „ Warsztatowy zawrót głowy“ ,mgr M. Strysik „Zabawy ze Świętym Mikołajem“

mgr Sylwia Szmytki - Progam kółka rozwijającego zainteresowania dziennikarskie KRONIKARZE, 2017

mgr Sylwia Szmytki, mgr Iwona Stanisławska - Program rozwijania samorządności uczniowskiej AKTYWNI I SAMORZĄDNI, 2018