Punkt konsultacyjny

W naszej Placówce istnieje Punkt Konsultacyjny dostępny dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi. Mogą w nim uzyskać pomoc specjalistów nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

PUNKT KONSULTACYJNY

Zespół konsultacyjny ds. uczniów niepełnosprawnych

Kto tworzy zespół?

  • liderzy zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta
  • nauczyciele-specjaliści  (w zależności od rodzaju problemu i potrzeb niepełnosprawnego dziecka, potrzeb nauczycieli, czy rodziców)

 

Kto może korzystać z konsultacji zespołu?

  • nauczyciele szkół ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi

 

W jakim zakresie zespół udziela konsultacji?

  • w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • w zakresie organizowania i udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności metodycznego  i merytorycznego wsparcia dla nauczycieli

 

W jaki sposób zespół pracuje?

  • po otrzymaniu informacji e-mail lub telefonicznej z opisem problemu – określeniem rodzaju specjalnej potrzeby edukacyjnej ucznia, członkowie zespołu w ciągu 5 dni roboczych  ustalają termin spotkania i informują o nim osoby zainteresowane

 

 Zapraszamy do kontaktu  -  konsultacjespe@wp.pl