Rehabilitacja ruchowa

Usprawnianie z zastosowaniem niektórych technik metody NDT Bobath.

Wśród uczniów SOSW nr 1 są i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Mózgowe porażenie dziecięce jest to zespół objawów będących konsekwencją uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, okołoporodowym bądź w pierwszych miesiącach życia. Dzieci te mają problemy z poruszaniem się, mogą występować także: upośledzenie umysłowe, padaczka, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia mowy czy integracji sensorycznej.

Usprawnianie ruchowe tych dzieci prowadzimy z zastosowaniem niektórych technik metody NDT Bobath.

Istotą metody NDT Bobath jest przeprowadzenie dziecka przez wszystkie etapy rozwoju ruchowego, w kolejności, w jakiej występują one u dzieci zdrowych. Wszystkie ruchy dziecka kierowane są rękami terapeuty, co ułatwia wykonywanie ruchów zamierzonych, a hamowanie niepożądanych. Wspomaganie ruchów dziecka odbywa się poprzez sterowanie, tzw. „kluczowymi punktami kontroli ruchu”, a zarazem kontroli napięcia mięśniowego, czyli: głowy, obręczy barkowej, obręczy miedniczej. Dzięki systematycznej pracy dzieci uzyskują zdolność osiągania kolejnych, wyższych pozycji od leżenia do stania oraz podstawowych sposobów lokomocji: pełzania, czworakowania, chodzenia.