Rozwój aktywności twórczej

Zajęcia są ośrodkiem pracy twórczej, w której młodzież pod kierunkiem nauczycieli nowatorów kształtuje swoją osobowość, samodzielnie zdobywa wiedzę, rozwija swoje siły twórcze i zdolności.  Nauczyciel wykorzystuje w swojej pracy walory wszystkich form aktywności uczniów tj: praca indywidualna i zbiorowa. Młodzież poprzez własną aktywność, przeżycia i doświadczenia na zajęciach odkrywa nowy, nieznany świat. Przede wszystkim zaspakaja własną ciekawość, przeżywa satysfakcję z pełnienia ról. Dzięki podjętym  działaniom uczy się samodzielności, odważnie podejmuje i rozwiązuje problemy, wyzwala ambicje, umacnia wiarę we własne siły, buduje swój system wartości, który łączy się z kształtowaniem umiejętności trzeźwego patrzenia na rzeczywistość, dostrzegania w niej pozytywnych i negatywnych stron.