Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata jest specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone    w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Celem organizowania tego typu  sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacenie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.

Głównym celem   jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu   i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby   z różnymi niepełnosprawnościami i deficytami:  z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy oraz nerwicami, osoby z demencją. Sala ta stwarza im możliwość autentycznego przeżywania świata i otoczenia.

Osoba niepełnosprawna posiada wolność wyboru bodźców, które dla niego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi pragnie się zajmować. Elementy wyposażenia sali oddziałują korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwiają odprężenie  oraz stymulację.

Pobyt w sali doświadczania świata pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.  W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, elementami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.

 

ŁÓŻKO  WODNE

Urządzenie terapeutyczne jest elementem stymulującym równowagę. Pozwala na wykonywanie  ruchów oraz odczuwanie własnego ciała przez osoby korzystające. Jest idealna powierzchnia do zabawy. Dodatkowy element można uzyskać poprzez uruchomienie urządzeń dźwiękowych w podstawie łóżka. Dźwięki z radia (magnetofonu, CD) w łóżku odpowiednio przetwarzane i wzmocnione, powodują drgania wody w materacu, co umożliwia odbieranie nowych bodźców. Łóżko wodne spełnia funkcję wyciszającą, uspokajającą, relaksacyjną i pobudzającą.  

 

ZESTAW ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWY

Jest urządzeniem składającym się  z chodnika świetlnego i tablicy grającej. Przemieszczanie się (skakanie lub chodzenie) po kolorowych, kwadratowych polach powoduje ich podświetlenie oraz wydobywanie się dźwięków z głośnika znajdujących się w tablicy. Urządzenie to posiada wiele funkcji użytkowych – łączy w sobie możliwość wpływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku.

KURTYNA  ŚWIATŁOWODÓW

Stanowi naturalny element oddzielający poszczególne zestawy terapeutyczne od sali. Daje możliwość tworzenia ciekawych przestrzeni. „Ściana” zwisających światłowodów, mieniących się i mrugających jednocześnie oddziela i integruje. Światłowody składają się z dwóch elementów: przeźroczystych, giętkich włókien świecących punktowo na całej długości oraz mocnego źródła światła.

 

PROJEKTOR

Służy do wyświetlania obrazów lub efektów świetlnych na ścianie, na poszczególnych elementach sali, a nawet na dziecku. Tarcze maja charakter uspokajający lub pobudzający. Powodują koncentracje wzroku, spostrzegawczość, pobudzają pamięć wzrokową. Gra świateł na ścianie czy suficie daje poczucie odprężenia, jak też rozbudza ciekawość i co za tym idzie, pobudza do działania.

 

KOLUMNA WODNA

Bulgocąca kolumna wodna poprzez swoje działanie dostarcza wielu nowych bodźców wzrokowych, słuchowych, pobudza wyobraźnię, koncentruje wzrok, działając jak rezonans dostarcza nowych bodźców dotykowych.

 

KULA  OBROTOWA

Kula jest pod sufitem i oświetlana strumieniem światła daje wrażenie ogromnej przestrzeni. W terapii wykorzystywana jest do rozwijania percepcji wzrokowej. Obracanie się kuli wywołuje powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwają się poprzez sufit, ściany i podłogę, stale zmieniając kolor. Efekt lustrzanej kuli wywołany jest poprzez wiązkę światła z małego reflektora, która trafia na setki małych lusterek przytwierdzonych do kuli. Każde z lusterek odbija tę wiązkę światła i rzuca ją jako plamkę świetlną na ścianę.

 

ZESTAW DO AROMATERAPII

Naturalne olejki eteryczne oddziaływają leczniczo (wąchanie, wdychanie i inhalacje).Oddziaływanie bodźców zapachowych na psychikę, stan samopoczucia jest jednym z elementów terapii.