Samorząd Ośrodka

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Weronika Buttner – klasa 1PA – Przewodniczący

Patrycja Kaszuba – klasa 1PB – Zastępca Przewodniczącej

Michał Górzyński – klasa 7B - Sekretarz

Marta Leszczyńska – klasa 3PA – Skarbnik

Julia Malinowska – klasa 2PB – Członek