Samorząd Ośrodka

Samorząd Uczniowski Ośrodka

w roku szkolnym 2015/2016

Poczet Sztandarowy

w roku szkolnym 2015/2016

Samorządu Uczniowski Ośrodka

w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący – Paweł Orzechowski kl. 2G

Zastępca – Przemysław Kruczyński kl. 3PB

                Skarbnik – Ewelina Lewandowska kl. 3PC                

Sekretarz – Daria Szajkowska kl. 3G

Karol Łapucha – kl.5

Opekun: mgr Sylwia Szmytki

 

Poczet Sztandarowy

w roku szkolnym 2014/2015

Paulina Żurawska kl. 3BG

Jakub Potorski kl. 3G

Adrian Nowacki kl. 2G

Opiekun: mgr Iwona Stanisławska