Statut

Zamieszczamy poniżej jednolite teksty statutów: Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych i jego składowych czyli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego nr 1.