Struktura Placówki

Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych ma w swej strukturze: 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1  im. Polskich Olimpijczyków, a w nim:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju.

 2. Przedszkole Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 14

 3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 14

 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 5. Internat Ośrodka

 

Naszymi atutami są:

 • profesjonalna i doświadczona kadra,
 • metody pracy dostosowane do potrzeb dziecka,
 • wykorzystywanie innowacyjnych metod nauczania,
 • nowoczesne warunki edukacji i opieki,
 • brak barier architektonicznych (windy w budynkach),
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
 • szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • wspaniała, rodzinna atmosfera,
 • zajęcia sportowe realizowane w basenie 

Zainteresowanym nauką dzieci sześcioletnich polecamy informację MEN www.men.gov.pl