Stypendium szkolne

Informacja dla rodziców uczniów mieszkających w Grudziądzu

STYPENDIUM SZKOLNE

Rodzice uczniów, których dochód w sierpniu 2020 r. na jednego członka w rodzinie nie przekroczył kwoty 528 zł mogą starać się o przyznanie dla dziecka stypendium szkolnego. Druki wniosków są do odbioru u pedagoga ośrodka (parter sala 8). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15 września 2020 r.

Pedagodzy ZPER