Szkoła Przysposabiająca do Pracy

klasa 1 PA - wychowawca mgr Małgorzata Piszkalska

klasa 2 PA - wychowawca mgr Joanna Koźlińska

klasa 2 PB - wychowawca mgr Magdalena Strysik

klasa 2 PC - wychowawca mgr Jolanta Baumgart

klasa 3 PA - wychowawca mgr Sylwia Szmytki

klasa 3 PB - wychowawca mgr Małgorzata Nalewajska

klasa 3 PC - wychowawca mgr Beata Rzepka